Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego odbędzie się 1 września według harmonogramu:

Klasy I o godzinie 8:00 spotykają się na boisku z dyrekcją, następnie przechodzą z wychowawcami do swoich sal:

1a do sali 41

1b do sali 25

1c do sali 48

1d do sali 38

Aktualności

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej lub o zmianę klasy, dla kandydatów, którzy zostali przyjęci.

Wnioski należy wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jeśli XIX LO nie było szkołą pierwszego wyboru należy dołączyć xero/skan świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Do każdego profilu należy złożyć oddzielny wniosek! Zatem jeśli komuś zależy np. na klasie humanistycznej może złożyć dwa wnioski: do klasy z rozszerzonym językiem polskim, historią i językiem angielskim oraz do klasy z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie. Niepoprawnie wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane.

Wnioski będą rozpatrywane po 25 sierpnia.

Z kandydatami zakwalifikowanymi do przyjęcia skontaktujemy się telefonicznie.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21

Wniosek o zmianę klasy

 

Aktualności

Szanowni Państwo!

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości we wtorek 11.08.2020 roku według następującego harmonogramu:

godz. 11.00 - absolwenci kl. 3a i absolwenci z ubiegłych lat

godz. 12.00 - absolwenci kl. 3b

godz. 13.00 - absolwenci kl. 3c

godz. 14.00 - absolwenci kl. 3d

godz. 15.00 - absolwenci kl. 3e

Świadectwa mogą również odebrać osoby, które zostały do tego upoważnione na piśmie.

 

Osoby odbierające świadectwa dojrzałości zobowiązane są do:

· zachowania bezpiecznej odległości,

· dezynfekcji rąk po wejściu na teren szkoły,

· założenia maseczki lub przyłbicy zakrywającej nos i usta,

· podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem.

 

Prosimy o przyniesienie ze sobą kluczyków do szafek i zaległych książek z biblioteki szkolnej.

Wydawanie świadectw będzie odbywało się w sali gimnastycznej.

Rozliczenie kluczyków odbywać się będzie u pań woźnych przy wejściu do szkoły.

W sekretariacie szkoły będą wydawane pozostałe dokumenty (świadectwa ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego, karty zdrowia) osobom, które wcześniej ich nie odebrały.

W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa maturalnego w dniu 11 sierpnia, możliwy jest odbiór w późniejszym terminie po uprzednim kontakcie telefonicznym z sekretariatem. 

Aktualności

12 sierpnia o godzinie 12.00 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do XIX LO im. Powstańców Warszawy. Lista b edzie dostępna zarówno w szkole, jak i na stronie intenetowej.

W dniach 13 - 18 sierpnia w godzinach 8.00 - 15.00 Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała od kandydatów zakwalifikowanych wymagane dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,

kwestionariusz osobowy kandydata

deklarację wyboru drugiego języka obcego i religii lub etyki 

- potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły 

- 2 zdjęcia legitymacyjne,

- kartę zdrowia.

 

Aktualności

Od 31 lipca do 4 sierpnia w godzinach 10.00 – 15.00 komisja rekrutacyjna przyjmuje poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokument ten można złożyć osobiście w szkole lub przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W tym samym czasie można również anulować akceptację wniosku, wprowadzić w nim zmiany i ponownie złożyć w szkole pierwszego wyboru. W tym celu należy osobiście złożyć wniosek o anulowanie akceptacji wniosku podpisany przez rodzica i kandydata.

FORMULARZ WNIOSKU O ANULOWANIE