Nauczyciele

 dsc1389 fotor

Dyrekcja

Anna Piekarska — dyrektor szkoły
Mariusz Łagocki — wicedyrektor szkoły

Zespół polonistyczny

Monika Bąk
Jacek Chmielewski (JP, WOK)
Małgorzata Dmochowska
Małgorzata Kmiecińska
dr Marta Kułaj
Izabela Michalak (JP, WOK)
Magdalena Niewiadomska (JŁ, WOK)

Zespół historyków

Michał Mazański
Justyna Pełka
Anna Piekarska
dr Marek Szparaga

Zespół nauczycieli matematyki i informatyki

Agnieszka Barcińska
Tadeusz Barciński 
Danuta Kostrzewa (IT)
Danuta Orłowska
Agnieszka Parzóch
Marek Rarat
Wiesław Włodarski

Zespół nauczycieli języków obcych

Karolina Anszczak (JA)
dr Anna Budna (JA)
Ewa Bartołd–Pieniążek (JN)
Anna Dębała–Graslin (JN)
Michał Janowski (JA)
Iwona Kliber (JA)
Joanna Kołacka (JA)
Joanna Perkowska–Whiley (JA)
Anna Wawrzyniak (JF)
Dorota Waś (JN)
Karolina Wilk–Lachowska (JR, PP)
Marek Zygmunciak (JA)

Zespół nauczycieli fizyki

dr Anna Kaczorowska
Marek Zaczek

Zespół przyrodniczy

Daniela Dębska (B, WDŻ)
Bogumiła Swoboda (EDP)
Elżbieta Szabelska (CH)
Karolina Wilk–Lachowska(PP, JR)
Izabela Wiśniowska (B)
Katarzyna Wolska (G)
Agnieszka Żebrowska (B)

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Mariusz Łagocki
Katarzyna Miazga
Marcin Płomiński
Wojciech Rejmer
Paweł Zieliński

Zespół biblioteczny

Magdalena Ciechomska
Izabela Wieraszka

Zespół nauczycieli religii/etyki

ks. Tomasz Kalinowski (R)
Maciej Wójcik (E)
Paweł Zieliński (R)

Zespół psychologiczno - pedagogiczny

Andrzej Jamiołkowski — psycholog
Michał Kieller — pedagog