Nauczyciele

zdjęcie przedstawia grono pedagogiczne

Dyrekcja

Mariusz Łagocki — dyrektor szkoły 
Katarzyna Wolska — wicedyrektor szkoły 

Zespół polonistyczny

Jacek Chmielewski 
Małgorzata Kmiecińska 
Izabela Michalak
Edyta Ołdakowska - Dębek

Zespół nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie

Michał Mazański 
Justyna Pełka 
Renata Kubicka (WOS)
dr Magdalena Niewiadomska 

Zespół nauczycieli matematyki, informatyki i fizyki

Tadeusz Barciński
Agnieszka Barcińska
Edyta Borkowska
dr Anna Kaczorowska 
Michał Kieller (IT)
Danuta Kostrzewa (IT)
Danuta Orłowska
Agnieszka Parzóch
Wiesław Włodarski 
Marek Zaczek

Zespół nauczycieli języków obcych

Urszula Antuszewicz (JH)
Anna Berezińska (JN)
dr Anna Budna (JA) 
Ewa Bartołd–Pieniążek (JN) 
Anna Dębała–Graslin (JN) 
Katarzyna Hapońska (JN)
Iwona Kliber (JA) 
Joanna Kołacka (JA)
Dorota Narowska (JA)
Joanna Perkowska–Whiley (JA) 
Anna Wawrzyniak (JF) 
Karolina Wilk–Lachowska (JR) 
Marek Zygmunciak (JA) 

Zespół przyrodniczy

Magdalena Brociek (CH)
Daniela Dębska (B, WDŻ) 
dr Agnieszka Lipińska - Wojciechowska 
Rafał Maćkowiak (G)
Elżbieta Szabelska (CH) 
Karolina Wilk–Lachowska (PP) 
Katarzyna Wolska (G)

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Mariusz Łagocki 
Katarzyna Miazga 
Grzegorz Miszczuk
Marcin Płomiński 
Wojciech Rejmer 
Paweł Zieliński 

Zespół biblioteczny

Justyna Spiechowicz
Izabela Wieraszka 

Zespół nauczycieli religii/etyki

ks. Tomasz Kalinowski 
Anna Karpińska 
Maciej Wójcik (E) 

Zespół psychologiczno - pedagogiczny

Lidia Gosk — pedagog 
Andrzej Jamiołkowski — psycholog 
Michał Kieller — doradca zawodowy, pedagog