Rekrutacja

 

IA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA 

Przedmioty rozszerzone:

Biologia 

Matematyka 

do wyboru Chemia (16 miejsc) lub Język angielski (15 miejsc)

 

 Przedmioty punktowane:

Język polski 

Matematyka 

Biologia 

Chemia 

IB HISTORYCZNO - PRAWNA

Przedmioty rozszerzone:

Język polski 

Historia 

do wyboru Wiedza o społeczeństwie (16 miejsc) lub Język angielski (15 miejsc)

 

 

Przedmioty punktowane:

Język polski 

Matematyka 

Historia 

WOS 

IC MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka 

Geografia 

do wyboru Język angielski (16 miejsc) lub Wiedza o społeczeństwie (15 miejsc) 

 

Przedmiotypunktowane: 

Język polski 

Matematyka 

Geografia 

WOS 

ID MATEMATYCZNO - FIZYCZNA

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka 

Fizyka 

do wyboru Język angielski (16 miejsc) lub Chemia (15 miejsc) 

 

 Przedmioty punktowane:

Język polski 

Matematyka 

Fizyka 

Chemia  

Oceny z przedmiotów wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej brane pod uwagę przy ustalaniu punktacji w poszczególnych klasach:

1a - matematyczno - biologiczna

 • Język polski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Chemia

 

1b - humanistyczna

 • Język polski 
 • Matematyka 
 • Historia 
 • WOS 

1c - matematyczno - geograficzna

 • Język polski 
 • Matematyka 
 • Geografia 
 • WOS 

1d - matematyczno - fizyczna

 • Język polski 
 • Matematyka 
 • Fizyka 
 • Chemia