Rekrutacja

Poniżej zamieszczamy wzór wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej lub o zmianę klasy, dla kandydatów, którzy zostali przyjęci.

Wnioski należy wydrukować, uzupełnić i dostarczyć do sekretariatu szkoły lub przesłać skan na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . Jeśli XIX LO nie było szkołą pierwszego wyboru należy dołączyć xero/skan świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu.

Do każdego profilu należy złożyć oddzielny wniosek! Zatem jeśli komuś zależy np. na klasie humanistycznej może złożyć dwa wnioski: do klasy z rozszerzonym językiem polskim, historią i językiem angielskim oraz do klasy z rozszerzonym językiem polskim, historią i wiedzą o społeczeństwie. Niepoprawnie wypełnione wnioski nie będą rozpatrywane.

Wnioski będą rozpatrywane po 25 sierpnia.

Z kandydatami zakwalifikowanymi do przyjęcia skontaktujemy się telefonicznie.

Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2020/21

Wniosek o zmianę klasy

12 sierpnia o godzinie 12.00 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do XIX LO im. Powstańców Warszawy. Lista b edzie dostępna zarówno w szkole, jak i na stronie intenetowej.

W dniach 13 - 18 sierpnia w godzinach 8.00 - 15.00 Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała od kandydatów zakwalifikowanych wymagane dokumenty:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły,

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu,

kwestionariusz osobowy kandydata

deklarację wyboru drugiego języka obcego i religii lub etyki 

potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły 

- 2 zdjęcia legitymacyjne,

- kartę zdrowia.

 

Od 31 lipca do 4 sierpnia w godzinach 10.00 – 15.00 komisja rekrutacyjna przyjmuje poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dokument ten można złożyć osobiście w szkole lub przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W tym samym czasie można również anulować akceptację wniosku, wprowadzić w nim zmiany i ponownie złożyć w szkole pierwszego wyboru. W tym celu należy osobiście złożyć wniosek o anulowanie akceptacji wniosku podpisany przez rodzica i kandydata.

FORMULARZ WNIOSKU O ANULOWANIE

Szanowni Kandydaci,

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być przesyłane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jak złożyć wniosek? Należy zalogować się do systemu rekrutacyjnego i dokonać wyboru klas w szkołach. Pamiętajcie, by ustalić swoją listę od oddziału, na którym najbardziej Wam zależy. Gdy wypełnicie już wniosek powinniście go wydrukować, zebrać podpisy rodziców, zeskanować (lub zrobić zdjęcie) i przesłać na adres mailowy komisji rekrutacyjnej szkoły, która jest na pierwszym miejscu na Waszej liście preferencji. Jeśli jest to nasza szkoła to skan wniosku (oraz ewentualnych zaświadczeń) należy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Wnioski można składać od 15 czerwca do 10 lipca w godzinach 10:00 - 15:00. Co ważne, od 26 czerwca do 10 lipca możecie złożyć wniosek i poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię świadectwa ukończenia szkoły. 

Jednocześnie zalecamy, by składać wnioski i kopię świadectwa drogą elektroniczną.

Życzymy powodzenia!

Komisja rekrutacyjna XIX LO

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami

od 15 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

Dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020r.
do 10 lipca 2020r. do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca
do 4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia 2020 r.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 13 sierpnia
do 18sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r. do godz. 14.00

Opublikowanie przez Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20 sierpnia 2020 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22 sierpnia 2020 r.

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły


Dodatkowe informacje:

  1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn. zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
  2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

Poniżej zamieszczamy link i hasło do nagrania z części ogólnej wirutalnego dnia otwartego:

https://us02web.zoom.us/rec/share/tddbL7Tq-1pJeKvR70zHdZQDXbj5T6a81yUd-vUMmkmjrTJDFVG95XcCxbTdlwip

hasło: 2G^l%3%@

Bardzo dziękujemy całemu zespołowi z Warszawskiego Centrum Innowacji Społecznych i Szkoleń pod przewodnictwem p. Beaty Grzelak za pomoc w przygotowaniu dnia otwartego i sprawną obsługę całego przedsięwzięcia.