Historia Szkoły

Będziemy wdzięczni za wszelkie uwagi na temat ewentualnych błędów i pomyłek dostrzeżonych w niniejszym spisie.

Absolwenci, którzy nie życzą sobie wymieniania ich nazwiska na liście, proszeni są o kontakt z sekretariatem.

Zdjęcie Lucyny Kochańskiej. Pani profesor trzyma w ręce mikrofon

Tradycję naszego Liceum odzwierciedla Hymn Szkoły, nawiązujący do jej imienia, gloryfikujący poświęcenie Powstańców w walce o Warszawę.

Jadwiga Jaroszowa

Nasza szkoła powołana została do życia 10 listopada 1944 r. jako VI Miejskie Żeńskie Gimnazjum i Liceum im. Powstańców Warszawy. Była to pierwsza szkoła ogólnokształcąca na Grochowie i pierwsze nowoutworzone liceum w oswobodzonej części Warszawy. Założycielką i pierwszą dyrektorką została Jadwiga Jaroszowa, a inicjatorem nadania szkole imienia tych, którzy w sierpniu i wrześniu oddali w Warszawie życie walcząc o wolność, był ówczesny kurator oświaty Władysław Świdziński.