GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

Poniedziałek   08:00 – 15:00

Wtorek           08:00 – 16:00

Środa               08:00 – 16:00

Czwartek         08:00 – 16:00

Piątek             08:00 – 15:00

 

Pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca są dniami prac technicznych. W tych dniach biblioteka jest nieczynna dla czytelników.

Biblioteka

lemoniada

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie czytelniczym LEMONIADA 2021, oraz konkursie LITERACKIM „LEM 2021” na opowiadanie inspirowane twórczością Lema .     

  Szczegóły na www.roklema.pl/wydarzenia

…Ogłasza się wszem i wobec, że w galaktyce zwanej Drogą Mleczną (kosmiczny GPS: Ramię Oriona, Bąbel Lokalny, gwiazda Słońce, planeta Ziemia) odbędzie się Konkurs ze znajomości dzieła „Niezwyciężony” autorstwa człowieka Stanisława Lema (określanego przez Ziemian jako Wielki Mędrzec i Wielki Pisarz)… W Konkursie może wziąć udział każda istota zamieszkująca Wszechświat, która spełni warunki niniejszego Regulaminu. Organizator dopuszcza uczestników z wszechświatów równoległych, lecz nie odpowiada za trudności związane z transportem. Organizator ostrzega (zwłaszcza Damy) przed relatywnie sporym, niestety, wzrostem masy, który towarzyszy podróżom z prędkościami przyświetlnymi – ale i podkreśla, że wtedy czas płynie wolniej, więc uroda pozostaje młodzieńcza!

Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema zapraszana na Konkurs ze znajomości dzieła „Niezwyciężony” autorstwa Stanisława Lema. Polecamy!

lemcytaty

Od 1 stycznia 2021 roku na stronie https://roklema.pl/365-cytatow-na-rok-lema/ znajdziecie wybór cytatów z twórczości Stanisława Lema. Każdemu dniowi w trakcie trwania Roku Lema będzie towarzyszyć jeden znaczący fragment z dorobku Mistrza w trzech językach: polskim, angielskim i rosyjskim. Spiritus movens projektu 365 CYTATÓW NA ROK LEMA oraz autorem wyboru pozostaje białoruski badacz literatury, Wiktor Jaźniewicz, jeden z najbardziej kompetentnych lemologów, tłumacz, biograf, który ma na swoim koncie szereg cennych prac popularyzujących dorobek Stanisława Lema

czytam lema

Jeden z najwybitniejszych polskich prozaików, najszerzej tłumaczony polski autor, został uhonorowany ustawą Sejmu RP ustanawiającą rok 2021 Rokiem Lema.

Zachęcamy do uwzględnienia któregoś z jego dzieł w swoich planach czytelniczych na rok 2021. Jeśli do tej pory omijaliście jego książki, to może być doskonała okazja by dać im szansę. A jeśli znacie je dobrze - dajcie znać która jest Waszą ulubioną i którą ewentualnie polecalibyście osobom zaczynającym przygodę z autorem Solaris.

Nikt nie rodzi się mówcą i jak przekonuje jeden z autorów poniższych publikacji, naturalne zdolności nie wystarczą. Ważne jest przygotowanie merytoryczne, warsztat, nieustanne doskonalenie się. Z pomocą odpowiednich lektur poznacie narzędzia i możliwości, którymi dysponuje sztuka retoryki

NIE TYLKO DLA DEBATANTÓW!!!

SZTUKA PRZEMAWIANIA * RETORYKA * DEBATY

 1. Bogołębska B. i in., Retoryka i jej zastosowania.

 2. Buksak L., Szkoła mówców.

 3. Carnegie D., Jak stać się doskonałym mówcą i rozmówcą.

 4. Carnegie D., Sztuka komunikacji w drodze do sukcesu.

 5. Cialdini R., Tak! 60 sekretów perswazji, sztuka przekonywania…

 6. Heigl P., 30 minut uczciwej dyskusji.

 7. Jobs S., Sztuka prezentacji: jak świetnie wypaść przed każdą publicznością.

 8. Kalka V. Elementarz wystąpień publicznych.

 9. Kammel T., Moc w gębie : jak gadać, żeby się dogadać.

 10. Marcjanik M., TED talks: jak przygotować wystąpienie publiczne.

 11. Orłoś M., O sztuce wystąpień publicznych.

 12. Rusinek M., Załazińska a., Jak się dogadać czyli retoryka codzienna.

 13. Rzędowscy M.K., Mówca doskonały, wystąpienia publiczne w praktyce.

 

JĘZYKOWA POPRAWNOŚĆ I SAVOIR-VIVRE * TECHNIKI KOMUNIKACJI I UCZENIA SIĘ

 1. Poprawnościowe ,dot. prawidłowej komunikacji i jej technik , technik skutecznego uczenia się

 2. Brown P.C., Harvardzki poradnik skutecznego uczenia się.

 3. Burska K. (red.), Poprawność językowa w praktyce: zbiór ćwiczeń

 4. Do^bra* zmia^na* czyli jak się rządzi światem za pomocą słów., red. K. Kłosińska, M. Rusinek.

 5. Formy i normy czyli poprawna polszczyzna w praktyce ., red. K. Kłosińska

 6. Fry R., Jak się uczyć

 7. Komunikacja między ludźmi: motywacja, wiedza i umiejętności , red. P. Morreale

 8. Kotarski R., Włam się do mózgu.

 9. Marcjanik M., Słownik językowego savoir-vivre’u.

 10. Minge N., Jak uczyć się szybciej i skuteczniej.

 11. Mówi się: porady językowe profesora Bralczyka.

 12. Pietroń K., Siła głosu: jak mówić żeby ludzie chcieli słuchać.

 13. Poprawnie po polsku: poradnik językowy PWN.

 

Zapraszamy do biblioteki szkolnej.

Zbiory biblioteki obejmują następujące grupy materiałów:

- wydawnictwa informacyjne (słowniki, encyklopedie, leksykony ogólne i dziedzinowe)                                                                                                        

- literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy (historii, filozofii, religii, psychologii, językoznawstwa i in.)                                                                                            - literaturę piękną klasyczną i współczesną, beletrystykę i literaturę faktu w tym lektury szkolne obowiązkowe i nadobowiązkowe oraz niewielki zbiór literatury w językach obcych (jęz. ang., franc., niem.)                                                                                                              
- podręczniki i programy nauczania                                                                                                    
- materiały audiowizualne (filmy fabularne, edukacyjne, muzyka, audiobooki)

Wszystkie zbiory są opracowane i udostępniane w programie komputerowym PROGMAN.

Poza katalogiem komputerowym biblioteka posiada także tradycyjne katalogi kartkowe i kartoteki.

Materiały audiowizualne (CD, DVD) można odnaleźć w kartotece (układ krzyżowy autorsko-tytułowy).

Katalog alfabetyczny - karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według haseł autorskich i tytułowych (w przypadku dzieł anonimowych czy prac zbiorowych).

Katalog rzeczowy jest katalogiem systematycznym. Całość katalogu podzielona jest na dziesięć działów podstawowych(głównych) według klasyfikacji dziesiętnej UKD. Jest to podział I stopnia. Każdy z działów składa się z dziesięciu poddziałów (poddział II stopnia) .

0- Dział ogólny
1- Filozofia
2- Religia
3- Nauki społeczne
4- Informatyka
5- Matematyka. Nauki przyrodnicze
6- Nauki stosowane: Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo.
7- Sztuki piękne. Rozrywki. Sport.
8- Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna.
9- Geografia. Biografie. Historia.