Organizacja roku szkolnego

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

4.09.2023

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4D

5 - 8.09.2023

Kiermasz używanych podręczników (na długich przerwach, korytarz na I piętrze)

 
13.09.2023

Zebranie Rady Pedagogicznej

Zebrania z rodzicami

godz. 17.00 - klasy pierwsze spotkanie z dyrekcją

godz. 18.00 - klasy czwarte spotkanie z dyrekcją

godz. 17.30 - klasy drugie i trzecie (w salach)

 
11 - 15.09.2023 Testy diagnostyczne „na wejściu” klas pierwszych  
18 - 22.09.2023 Wyjazd studyjny do Brukseli  
19 – 22.09.2023

Wyjazd integracyjny do Olsztyna dla klas pierwszych

 

28.09.2023 Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych  

2.10.2023

Konkurs dla klas pierwszych Śladami Powstania Warszawskiego

2B

3.10.2023 Zebranie RP - szkolenie  

13.10.2023

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej. Ślubowanie klas pierwszych

 2E, 4C

25.10.2023

Zebranie RP,  zebrania z rodzicami (klasy I), dzień otwarty (klasy II-IV)

 
10.2023 Konkurs Testament Poległych 4B

10.11.2023

Święto Szkoły

3B, 3C

06.12.2023 Zebranie RP, zebrania z rodzicami - informacja o proponowanych ocenach na pierwsze półrocze  
11-15.12.2023 Próbna matura
Biała szkoła - wyjazd narciarsko - snowboardowy
 
22.12.2023 Uroczystość wigilijna (szkolna, klasowe, nauczycielska). Jasełka / koncert kolęd  1F

23 – 31.12.2023

Zimowa przerwa świąteczna

 
05.01.2024 Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze  
9.01.2024 Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za pierwsze półrocze  
10.01.2024 Zebranie Rady Pedagogicznej - przyjęcie uchwały o klasyfikacji, podsumowanie pierwszego półrocza. Dzień otwarty dla rodziców  
  Studniówka  
15 - 28.01.2024 Ferie zimowe  
7.02.2024 Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych  
21.02.2024 Zebranie Rady Pedagogicznej - szkolenie  
02. - 03.2024 Próna matura  

03.2024

Sprawdzian dyrektorski w klasach trzecich

Turniej debat oksfordzkich Praga debatuje!

 2F
28.03 - 2.04.2024 Wiosenna przerwa świąteczna

 

3.04.2024 Zebranie RP, Zebrania z rodzicami - Informacja o przewidywanych ocenach rocznych w
klasach IV; podsumowanie sprawdzianów dyrektorskich w klasach III; dzień otwarty (klasy I-
II)
 
11.04.2024

Spotkanie dla kandydatów do klas pierwszych

Festiwal talentów XIX LO

1C, 1E, 2C, 3D
19.04.2024 Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach czwartych  

22.04.2024

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas czwartych

 

23.04.2024

Zebranie Rady Pedagogicznej - przyjęcie klasyfikacji. Szkolenie w zakresie procedur maturalnych.

 

25.04.2024

Pożegnanie czwartoklasistów przez młodszych kolegów Szkolenie abiturientów zakresie procedur maturalnych

1B, 2A

26.04.2024

Uroczyste pożegnanie czwartoklasistów

3E

6.05.2024 Dzień sportu  

6-25.05.2024

Egzaminy maturalne 

1A, 1D, 2D

28.05.2024

Zebranie z rodzicami - informacja o proponowanych ocenach końcowych

 

14.06.2024

Ostateczny termin wystawiania ocen

 

17.06.2023

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

Praska gra miejska (klasy II)

 

18.06.2024

Zebranie Rady Pedagogicznej - podjęcie uchwały o klasyfikacji

 
19 - 20.06.2024 Wycieczki dydaktyczne  

21.06.2024

Uroczyste zakończenie zajęć

3A