Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2017-18

4.09.2017

godz. 9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

III d

11 – 14.09.2017

Wyjazd integracyjny klas pierwszych do Rajgrodu

 

20.09.2017

Zebranie RP 15.30

 

Zebrania z rodzicami

17.00 – klasy pierwsze spotkanie z dyrekcją

17.30 – klasy trzecie spotkanie z dyrekcją

18.00 – klasy drugie spotkanie z dyrekcją

III a

28.09.2017

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

 

02.10.2017

konkurs dla klas pierwszych Powstanie Warszawskie

II b

12.10.2017

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej

II c

18.10.2017

Zebranie szkoleniowe RP 15.30

 

08.11.2017

Zebranie RP 15.30,  zebrania z rodzicami 17.30

 

17.11.2017

Święto Szkoły

II e – część oficjalna

II d – część rozrywkowa

13.12.2017

Zebranie RP 15.30 ,  Zebranie z rodzicami –informacja o proponowanych ocenach semestralnych godz. 17.30

 

22.12.2017

Uroczystość wigilijna (11.00- szkolna, 12.00- klasowa, 13.00-nauczycielska) Jasełka przygotowują nauczyciele religii

III b

23 – 31.12.2017

Zimowa przerwa świąteczna

 

05.01.2018

Ostateczny termin wystawiania ocen za semestr I

 

08.01.2018

Zebranie rady pedagogicznej-klasyfikacja

 

09.01.2018

Zebranie rady pedagogicznej – przyjęcie uchwały o klasyfikacji

 

10.01.2018

Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach godz.17.30

 

15-28.01.2018

Ferie zimowe

 

05.02.2018

Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

 

10.02.2018

Studniówka

 

28.02.2018

Zebranie RP 15.30,  zebrania z rodzicami 17.30

 

29.03.-3.4.2017

Wiosenna przerwa świąteczna

 

11.04.2018

Zebranie RP 15.30; Zebranie z rodzicami - informacja o proponowanych ocenach rocznych trzecioklasistów godz. 17.30

III e

18.04.2018

Spotkanie dla kandydatów godz. 17.30

I d

20.04.2018

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach trzecich

 

23.04.2018

Zebranie rady pedagogicznej-klasyfikacja

 

24.04.2018

Dzień Sportu; Turniej Strongman

Zebranie rady pedagogicznej- przyjęcie klasyfikacji. Szkolenie w zakresie procedur maturalnych

III c, III f

26.04.2018

Pożegnanie trzecioklasistów przez młodszych kolegów Szkolenie abiturientów zakresie procedur maturalnych

II a

27.04.2018

Uroczyste pożegnanie trzecioklasistów godz. 9.00

II f

04-25.05.2018

Egzaminy maturalne 

I c

6.06.2018

Zebranie z rodzicami-informacja o ocenach końcowych godz. 17.30

I e

13.06.2018

Wyścig ósemek wioślarskich

I a

15.06.2018

Ostateczny termin wystawiania ocen

 

18.06.2018

Zebranie rady pedagogicznej-klasyfikacja

 

19.06.2018

Zebranie rady pedagogicznej - podjęcie uchwały o klasyfikacji, podsumowanie roku szkolnego

 

20-21.06.2018

Wycieczki dydaktyczne

 

22.06.2018

Uroczyste zakończenie zajęć

I b