Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

1.09.2022

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

4C

12 - 16.09.2022

Testy diagnostyczne klas pierwszych

 
14.09.2022

Zebranie Rady Pedagogicznej

Zebrania z rodzicami

godz. 17.00 - klasy pierwsze spotkanie z dyrekcją

godz. 17.00 - klasy drugie

godz. 18.00 - klasy trzecie i czwarte

 
20 – 23.09.2022

Wyjazd integracyjny do Olsztyna dla klas pierwszych

 

28-30.09.2022 Próbna  matura z CKE  
30.09.2022 Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych  
10.2022 Konkurs Testament poległych  

3.10.2022

Konkurs dla klas pierwszych Powstanie Warszawskie

4B, 4D

14.10.2022

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej

 

19.10.2022

Zebranie RP,  zebrania z rodzicami 

 

10.11.2022

Święto Szkoły

2C, 3D

16.11.2022 Zebranie RP  
07.12.2022 Zebranie RP, zebrania z rodzicami - informacja o proponowanych ocenach na pierwsze półrocze  
12-22.12.2022 Próbna matura z CKE  
22.12.2022 Uroczystość wigilijna  

23 – 31.12.2022

Zimowa przerwa świąteczna

 
05.01.2023 Ostateczny termin wystawienia ocen za I półrocze  
10.01.2023 Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja za pierwsze półrocze  
11.01.2023 Zebranie Rady Pedagogicznej - przyjęcie uchwały o klasyfikacji  
11.01.2023 Zebrania z rodzicami - podsumowanie pierwszego półrocza  
21.01.2023 Studniówka  
01.02.2023 Zebranie RP  
7.02.2023 Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych  
13 - 26.02.2023 Ferie zimowe  

3/4.2023

Sprawdzian dyrektorski w klasach trzecich

Turniej debat oksfordzkich Praga debatuje!

 4E

29.03.2023

Zebranie RP, zebrania z rodzicami - informacja o proponowanych ocenach rocznych w klasach czwartych

 
06-11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna

 

13.04.2023

Spotkanie dla kandydatów do klas pierwszych

Festiwal talentów XIX LO

 1A, 1C, 2B, 2D
21.04.2023 Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach czwartych  

24.04.2023

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja klas czwartych

 

26.04.2023

Zebranie Rady Pedagogicznej - przyjęcie klasyfikacji. Szkolenie w zakresie procedur maturalnych.

Zebranie z rodzicami

 

27.04.2023

Pożegnanie czwartoklasistów przez młodszych kolegów Szkolenie abiturientów zakresie procedur maturalnych

1B, 3A

28.04.2023

Uroczyste pożegnanie czwartoklasistów

1E, 2A

4-23.05.2023

Egzaminy maturalne 

1D, 3C

31.05.2023

Zebranie z rodzicami - informacja o proponowanych ocenach końcowych

 

16.06.2023

Ostateczny termin wystawiania ocen

 

19.06.2023

Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja

 

20.06.2023

Zebranie Rady Pedagogicznej - podjęcie uchwały o klasyfikacji

 

23.06.2023

Uroczyste zakończenie zajęć

1F, 2E