Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1.09.2020

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

II dg

2 – 4.09.2020  Zajęcia integracyjne klas pierwszych w szkole  
9.09.2020 Zebranie Rady Pedagogicznej  
2 – 9.09.2020

Zebrania z rodzicami:

2.09 godz. 17.30 – klasy pierwsze A, B

3.09 godz. 17.30 – klasy pierwsze C, D

7.09 godz. 17.00 – klasy drugie Asp, Bsp

7.09 godz. 18.00 – klasy drugie Csp, Dsp

8.09 godz. 17.00 – klasy drugie Ag, Bg

8.09 godz. 18.00 – klasy drugie Cg, Dg

9.09 godz. 17.00 – klasy trzecie A, B

9.09 godz. 18.00 – klasy trzecie C, D

10.09 godz. 17.00 – klasa druga Esp, klasa trzecia E

 

28.09.2020

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych  

2.10.2020

Konkurs dla klas pierwszych Powstanie Warszawskie

II bg IIdsp

7.10.2020 Zebranie RP  

14.10.2019

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas pierwszych

II bsp IIIb

28.10.2020

Zebranie RP,  zebrania z rodzicami – dzień otwarty g. 17.30

 

04.12.2020

Święto Szkoły

II ag II esp

9.12.2020

Zebranie RP ,  Zebranie z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach semestralnych g. 17.30

 
20.12.2020 Ostateczny termin wystawienia ocen semestralnych  
21.12.2020 Zebranie Rady Pedagogicznej - klasyfikacja  
22.12.2020 Zebranie Rady Pedagogicznej - zatwierdzenie klasyfikacji  

22.12.2020

Uroczystość wigilijna (11.00 - szkolna, 12.00 - klasowa, 13.00 -nauczycielska) Jasełka przygotowują nauczyciele religii

II cg

23 – 31.12.2020

Zimowa przerwa świąteczna

 
3 - 17.01.2021 Ferie zimowe  

4.02.2021

Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

 

6.02.2021

Studniówka

 

24.03.2021

Zebranie RP,  Zebranie z rodzicami

 

1 - 6.04.2021

Wiosenna przerwa świąteczna

 
14.04.2021 Spotkanie dla kandydatów do klas pierwszych

III e II csp

23.04.2021 Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach trzecich  

26.04.2021

Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja klas trzecich

 

28.04.2021

Zebranie rady pedagogicznej - przyjęcie klasyfikacji. Szkolenie w zakresie procedur maturalnych. Zebranie z rodzicami

 

29.04.2021

Pożegnanie trzecioklasistów przez młodszych kolegów Szkolenie abiturientów zakresie procedur maturalnych

 I csp

30.04.2021

Uroczyste pożegnanie trzecioklasistów

I asp

4 - 20.05.2021

Egzaminy maturalne 

I dsp II asp

26.05.2021

Zebranie z rodzicami - informacja o ocenach końcowych

 

18.06.2021

Ostateczny termin wystawiania ocen

 

21.06.2021

Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja

 

22.06.2021

Zebranie rady pedagogicznej - podjęcie uchwały o klasyfikacji

 

25.06.2021

Uroczyste zakończenie zajęć

I bsp