Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

2.09.2019

godz. 9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

II d

4.09.2019

15.00 - Zebranie RP

 

Zebrania z rodzicami

17.00 - klasy pierwsze po SP spotkanie z dyrekcją

17.20 - klasypierwsze po gimnazjum spotkanie z dyrekcją

17.40 - klasy drugie spotkanie z dyrekcją

18.00 - klasy trzecie spotkanie z dyrekcją

III c

III e

10 - 13.09. 2019

17 - 20.09.2019

Wyjazd integracyjny dla klas pierszym (po GIM) do Rajgrodu

Wyjazd integracyjny dla klas pierszym (po SP) do Rajgrodu

 

26.09.2019

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych  

1.10.2019

Konkurs - gra terenowa dla klas pierwszych Powstanie Warszawskie

II b  III b

2.10.2019 Zebranie RP  

14.10.2019

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej, Ślubowanie klas pierwszych

III d

30.10.2019

Zebranie RP,  zebrania z rodzicami – dzień otwarty g. 17.30

 

15.11.2019

Święto Szkoły,  Uroczystość Jubileuszu 75 - lecia

I bsp

II c

11.12.2019

Zebranie RP ,  Zebranie z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach semestralnych g. 17.30

 

20.12.2019

Uroczystość wigilijna (11.00 - szkolna, 12.00 - klasowa, 13.00 -nauczycielska) Jasełka przygotowują nauczyciele religii

I csp

21 – 31.12.2019

Zimowa przerwa świąteczna

 

10.01.2020

Ostateczny termin wystawiania ocen za pierwsze półrocze

 

13.01.2020

Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja

 

15.01.2020

Zebranie rady pedagogicznej – przyjęcie uchwały o klasyfikacji

 

15.01.2020

Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach godz. 18:00

 

24.01.2020

Studniówka

 

5.02.2020

Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

 

10 - 23.02.2020

Ferie zimowe

 

26.02.2020

Zebranie RP

 

1.04.2020

Zebranie RP,  Zebranie z rodzicami - informacja o proponowanych ocenach rocznych trzecioklasistów godz. 18.00

 ODWOŁANO - prosimy o kontakt z nauczycielami poprzez dziennik elektroniczny
6.04.2020 Termin wystawienia proponowanych ocen rocznych trzecioklasistów  

9 - 14.04.2020

Wiosenna przerwa świąteczna

 
16.04.2020 Spotkanie dla kandydatów do klas pierwszych godz. 17.30

I cg

II e

20.04.2020

Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja klas trzecich

 

21.04.2020

Dzień Sportu; Turniej Strongman

Zebranie rady pedagogicznej - przyjęcie klasyfikacji. Szkolenie w zakresie procedur maturalnych

I dg

I dsp

23.04.2020

Pożegnanie trzecioklasistów przez młodszych kolegów Szkolenie abiturientów zakresie procedur maturalnych

 I bsp

II a

24.04.2020

Uroczyste pożegnanie trzecioklasistów

I esp

od 4.05.2020

Egzaminy maturalne 

I ag

3.06.2020

Zebranie z rodzicami - informacja o ocenach końcowych g. 18.00

 

19.06.2020

Ostateczny termin wystawiania ocen

 

22.06.2020

Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja

 

23.06.2020

Zebranie rady pedagogicznej - podjęcie uchwały o klasyfikacji

 

24 - 25.06.2020

Wycieczki dydaktyczne

 

26.06.2020

Uroczyste zakończenie zajęć

I asp