Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018-19

3.09.2018

godz. 9.00

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

III d

10 – 13.09.2018

Wyjazd integracyjny klas pierwszych do Rajgrodu

 

19.09.2018

Zebranie RP

 

Zebrania z rodzicami

17.00 – klasy pierwsze spotkanie z dyrekcją

17.30 – klasy trzecie spotkanie z dyrekcją

18.00 – klasy drugie spotkanie z dyrekcją

III f

26.09.2018

Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych

 

2.10.2018

konkurs dla klas pierwszych Powstanie Warszawskie

II b  III b

15.10.2018

Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej

III a

17.10.2018

Zebranie szkoleniowe RP g. 15.30

 

7.11.2018

Zebranie RP,  zebrania z rodzicami – dzień otwarty g. 17.30

 

9.11.2018

Święto Szkoły,  obchody 100 lecia

II a – część oficjalna

II d – część rozrywkowa

III c – 100 lecie

12.12.2018

Zebranie RP ,  Zebranie z rodzicami – informacja o proponowanych ocenach semestralnych g. 17.30

 

21.12.2018

Uroczystość wigilijna (11.00 - szkolna, 12.00 - klasowa, 13.00 -nauczycielska) Jasełka przygotowują nauczyciele religii

III e

23 – 31.12.2018

Zimowa przerwa świąteczna

 

4.01.2019

Ostateczny termin wystawiania ocen za pierwsze półrocze

 

7.01.2019

Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja

 

9.01.2019

Zebranie rady pedagogicznej – przyjęcie uchwały o klasyfikacji

 

9.01.2019

Zebranie z rodzicami – informacja o ocenach g.17.30

 

24.01.2019

Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych

 

28.01-10.02.2019

Ferie zimowe

 

15.02.2019

Studniówka

 

20.02.2019

Zebranie RP,  zebrania z rodzicami – dzień otwarty g.17.30

 

20 – 21.03.2019

Spotkanie dla kandydatów godz. 17.30

I e dla kandydatów po SP

I b dla kandydatów po G

27.03.2019

Zebranie RP,  Zebranie z rodzicami - informacja o proponowanych ocenach rocznych trzecioklasistów godz. 17.30

 

12.04.2019

Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach trzecich

 

15.04.2019

Zebranie rady pedagogicznej – klasyfikacja klas trzecich

 

16.04.2019

Dzień Sportu; Turniej Strongman

Zebranie rady pedagogicznej - przyjęcie klasyfikacji. Szkolenie w zakresie procedur maturalnych

II c

18 – 23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

 

25.04.2019

Pożegnanie trzecioklasistów przez młodszych kolegów Szkolenie abiturientów zakresie procedur maturalnych

II e

26.04.2019

Uroczyste pożegnanie trzecioklasistów

I c

6 - 20.05.2019

Egzaminy maturalne 

I d

29.05.2019

Zebranie z rodzicami - informacja o ocenach końcowych g. 17.30

 

14.06.2019

Ostateczny termin wystawiania ocen

 

17.06.2019

Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja

 

18.06.2019

Zebranie rady pedagogicznej - podjęcie uchwały o klasyfikacji

 

19.06.2019

Wycieczki dydaktyczne

 

21.06.2019

Uroczyste zakończenie zajęć

I a