Samorząd

Przewodniczący Zarządu Samorządu Uczniowskiego: Maksymilian Wójcik kl. 3b