Dokumenty

Statut XIX LO

Regulamin biblioteki

Regulamin Święta Szkoły

Tekst Hymnu Szkoły

Regulamin wycieczek

Przedmiotowe Wymagania Edukacyjne 2017–2018

Zarządzenie dyrektora Nr 1/17/18

Regulamin Studniówki

Instrukcja maturalna 2017/2018

Procedura zwolnienia z zajęć WF

Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania z lekcji