Dokumenty

Statut XIX LO

Regulamin biblioteki

Regulamin Święta Szkoły

Tekst Hymnu Szkoły

Regulamin wycieczek (od roku szkolnego 2018/19)

Przedmiotowe Wymagania Edukacyjne

Procedura zwolnienia z zajęć WF

Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania z lekcji