Dokumenty

Statut XIX LO

Regulamin biblioteki

Regulamin Święta Szkoły

Tekst Hymnu Szkoły

Regulamin wycieczek (od roku szkolnego 2018/19)

Przedmiotowe Wymagania Edukacyjne

Regulamin Studniówki

Instrukcja maturalna 2018/2019

Procedura zwolnienia z zajęć WF

Procedura usprawiedliwiania nieobecności i zwalniania z lekcji