Aktualności

Podanie w rekrutacji uzupełniającej po SZKOLE PODSTAWOWEJ

Podanie w rekrutacji uzupełniającej po GIMNAZJUM

Podania w rekrutacji uzupełniającej będą przyjmowane w dniach 26 i 29 lipca w godzinach 8.00 - 15.00 oraz 30 lipca w godzinach 8.00 - 12.00.

Do podania należy dołączyć kserokopię świadectwa i wyników egzaminu (w przypadki, gdy XIX LO nie było szkołą pierwszego wyboru) oraz inne wymagane dokumenty np. oświadczenia o spełnianiu przez kandydata kryteriów pierwszeństwa (społecznych).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w ramach rekrutacji uzupełniającej, zostanie podana do wiadomości dnia 19.08.2019r. o godz. 12.00.

W dniu od 19 sierpnia od godz. 12.00 do godz. 15.00 oraz w dniach od 20 do 27 sierpnia od godz. 9.00 do godz. 16.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły, orygniał zaświadczenia o wynikach egzaminu, potwierdzenie woli podjęcia nauki w XIX LO, kwestionariusz osobowy, deklarację wyboru drugiego języka obcego i religii/ etyki, dwie podpisane fotografie oraz kartę zdrowia z gimnazjum/ szkoły podstawowej.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej zostaniepodana do wiadomości 28 sierpnia o godz. 10.00

Aktualności

16 lipca o godzinie 12.00 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do XIX LO im. Powstańców Warszawy.

Od 16 lipca od godziny 12.00 do godziny 15.00,

w dniach 17 – 23 lipca w godzinach 9.00 – 15.00

oraz 24 lipca w godzinach 9.00 – 10.00

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje oryginały świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz pozostałe dokumenty tj. kwestionariusz osobowy kandydata, deklarację wyboru drugiego języka obcego i religii lub etyki i potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły oraz 2 zdjęcia legitymacyjne i kartę zdrowia.

Wszystkie ww. dokumenty obowiązują zarówno absolwentów szkół podstawowych jak i oddziałów gimnazjalnych.

Aktualności

Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych w czwartek, 4.07, o godzinie 12.00 w sali gimnastycznej.

 Świadectwa można odebrać osobiście lub upoważnić notarialnie do tego inną osobę. 

Aktualności

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stanisławy Nieman-Żwan

naszej serdecznej Koleżanki, wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.

 

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1.07.2019 roku o godzinie 14.00

w kościele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza - 

ul. Powązkowska 14.

 

Pogrążenie w głębokim smutku - 

dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, uczniowie

XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy.

 

Wspomnienie o Pani Profesor Stanisławie Nieman - Żwan

Aktualności

Zarządzeniem nr 46 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 został przedłużony termin na dokonanie zmiany wyboru szkół/oddziałów - do 24 czerwca do godz. 16.00.

21 czerwca będzie można anulować lub złożyć poprawiony wniosek w godzinach 9.00-15.00

24 czerwca będzie można anulować lub złożyć poprawiony wniosek w godzinach 9.00-16.00

Aktualności

W związku z Zarządzeniem nr 44 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020, informujemy, że przyjmowanie kopii dokumentów (kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej / gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty / gimnazjalnego) przez Komisję Rekrutacyjną rozpocznie się w dniu 19 czerwca 2019 r. od godz. 14.00 do godz. 16.00. W dniu 21 czerwca od 9.00 do 15.00 a w dniach od 24 do 28 czerwca 2019 r. Komisja Rekrutacyjna będzie przyjmowała dokumenty od godz. 9.00 do 16.00.