Sztandar

teodorasadowska

 

Pierwszy sztandar ufundowali rodzice i uczniowie XIX LO w dwudziestą rocznicę powołania Szkoły. W roku 1984 sztandar Liceum został odznaczony Złotą Syrenką.

Przyjmując ten sztandar przyrzekamy, że dalszą nauką i pracą służyć będziemy Polsce, jak służyli Ojczyźnie Powstańcy Warszawy

mówią członkowie każdego nowego pocztu sztandarowego w swoim przyrzeczeniu.

sztandar1 sztandar2

sztandar dzis

Tradycją Szkoły jest uroczyste ślubowanie:

My uczniowie klas pierwszych XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy, w dniu Święta Szkoły ślubujemy i uroczyście przyrzekamy:

  • rzetelnie wykonywać wszystkie obowiązki uczniowskie
  • w każdym miejscu i czasie strzec honoru Szkoły
  • rozwijać jej najszczytniejsze tradycje
  • pamiętać o tych, którzy żyją w nazwie Szkoły - o Powstańcach Warszawy
  • usilnie pracować, kierując się szlachetnymi zasadami, nad kształtowaniem własnego charakteru
  • uczynność i przyjaźń koleżeńską przyjąć za normę postępowania


slubowanie

Kolejne roczniki uczniów, w dniu Święta Szkoły, składają ślubowanie na Sztandar