Sztandar

Zdjęcie Teodory Szadowskiej. Pod nim napis "nauczycielka plastyki, projektantka pierwszego Sztandaru Szkoły.

 

Pierwszy sztandar ufundowali rodzice i uczniowie XIX LO w dwudziestą rocznicę powołania Szkoły. W roku 1984 sztandar Liceum został odznaczony Złotą Syrenką.

Przyjmując ten sztandar przyrzekamy, że dalszą nauką i pracą służyć będziemy Polsce, jak służyli Ojczyźnie Powstańcy Warszawy

mówią członkowie każdego nowego pocztu sztandarowego w swoim przyrzeczeniu.

Awers sztandaru. Na nim znajduje się biały orzeł na czerwonym tle, wokół niego widnieje napis "Szkoła Ogólnokształcąca im «Powstańców Warszawy» "w warszawie" Rewers sztandaru. Znajduje się na nim książka w której napisane są daty 1944 i 1964, cyrkiel, rośliny. Wokół niego widnieje napis "Praca i nauka" oraz "Służmy ojczyźnie i ludzkości"

Zdjęcie dzisiejszego wyglądu Sztandaru Szkoły. Na awersie znajduje się biały orzeł na czerwonym tle, wokół niego widnieje napis "Szkoła Ogólnokształcąca im «Powstańców Warszawy» w Warszawie". Na rewersie natomiast znajduje się na nim książka w której napisane są daty 1944 i 1964, cyrkiel, rośliny. Wokół niego widnieje napis "Praca i nauka" oraz "Służmy ojczyźnie i ludzkości"

Tradycją Szkoły jest uroczyste ślubowanie:

My uczniowie klas pierwszych XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy, w dniu Święta Szkoły ślubujemy i uroczyście przyrzekamy:

  • rzetelnie wykonywać wszystkie obowiązki uczniowskie
  • w każdym miejscu i czasie strzec honoru Szkoły
  • rozwijać jej najszczytniejsze tradycje
  • pamiętać o tych, którzy żyją w nazwie Szkoły - o Powstańcach Warszawy
  • usilnie pracować, kierując się szlachetnymi zasadami, nad kształtowaniem własnego charakteru
  • uczynność i przyjaźń koleżeńską przyjąć za normę postępowania


Zdjęcia uczniów składających ślubowanie na Sztandar w latach 1980, 2004 oraz 2009

Kolejne roczniki uczniów, w dniu Święta Szkoły, składają ślubowanie na Sztandar