Historia Szkoły

Hymn szkoły

Zdjęcie Lucyny Kochańskiej. Pani profesor trzyma w ręce mikrofon

Tradycję naszego Liceum odzwierciedla Hymn Szkoły, nawiązujący do jej imienia, gloryfikujący poświęcenie Powstańców w walce o Warszawę.

 

Wzniosłe, pełne patosu słowa napisała Lucyna Kochańska, polonistka (na zdj.), a muzykę skomponował Adam Suzin.
Kantata towarzyszy nam na wszystkich szkolnych uroczystościach, przypominając niezwykłych Patronów. 


Skan nut Kantaty

Kantata

Młodzieży nieś,
Radosną pieśń
O święcie naszej Szkoły!

Młodzieńczym krokiem, młodzieńczym lotem,
Niech ku przyszłości dążą pokolenia.
Pieśnią uczcijmy dziś Polskę i Szkołę,
Ich osiągnięcia i dążenia.

Powstańczą pieśń
Z godnością nieś
I wzniosłe imię Szkoły!

Z historii kart czerpiemy tchnienie życia -
Na tamten brzeg na chwilę przenieś wzrok,
Jaśnieją tam postacie bohaterów,
Cóż mówią Ci przejasne ich oblicza?

Tak, czoło schyl, to Polski są rycerze!
Padli u bram, abyśmy mogli żyć -
Pragnienie szczęścia, ambicje, nadzieje
Ojczyźnie własnej złożyli w ofierze...

Powstańczą pieśń
Z godnością nieś
I wzniosłe imię Szkoły!

Od wielu już lat, od wielu już lat
Wiemy skąd droga, lecz... dokąd idziemy?
Do pełnej wiedzy, poznania wszechświata
I szczęścia całej naszej ziemi.

Młodzieńczym krokiem, młodzieńczym lotem
Do tej przyszłości dążą pokolenia...
Czynem uczcijmy dziś Polskę i Szkołę,
Ich osiągnięcia i dążenia.