Rada Rodziców

NIP: 113-21-73-790
Numer konta bankowego: 
BANK PKO SA: 92 1240 6146 1111 0000 4743 1489 
Regulamin Rady Rodziców

 

Kontakt z Radą Rodziców XIX LO im. Powstańców Warszawy za pomocą dziennika elektronicznego Librus lub poprzez sekretariat szkoły.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2020/2021

Klasa   Imię i nazwisko  Funkcja 
1A  Piotr Albrechciński  Członek
1B  Marek Miller

Wiceprzewodniczący

1C Sylwia Rogozińska Wiceprzewodnicząca
1D Andrzej Tokarczyk Komisja rewizyjna
2AG Mirosław Szoch Członek
2BG Anna Obrusiewicz Komisja rewizyjna
2CG Agnieszka Zyskowska Komisja rewizyjna
2DG Joanna Kruk Sekretarz
2A Dorota Zielińska Przewodnicząca
2B  Magdalena Zimkiewicz Członek
2C Tomasz Ławiak Skarbnik
2D Joanna Broma Członek
2E Katarzyna Stępniak Członek
3A Bożena Buraczewska-Leszczyńska Członek
3B Urszula Bieżuńska Członek
3C Jolanta Orzechowska Członek
3D Jacek Namysłowski Członek
3E Bożena Płuciennik Członek