Rada Rodziców

NIP: 113-21-73-790
Numer konta bankowego: 
BANK PKO SA: 92 1240 6146 1111 0000 4743 1489 
Regulamin Rady Rodziców

 

Kontakt z Radą Rodziców XIX LO im. Powstańców Warszawy za pomocą dziennika elektronicznego Librus lub poprzez sekretariat szkoły.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

Klasa   Imię i nazwisko  Funkcja 
 1A  Dorota Zielińska  Przewodnicząca
 1B  Magdalena Poznalska
Iwona Gomołowska

 Członek

 1C  Tomasz Ławiak  Skarbnik
 1D  Joanna Broma  Członek
 1E  Katarzyna Nastaga  Członek
 1AG  Mirosław Szoch  Członek
1BG  Jolanta Nowak  Członek
1CG Anna Chylińska-Brandys Komisja Rewizyjna
1DG Joanna Kruk Sekretarz
2A Monika Kaczkan Członek
2B Urszula Bieżuńska Członek
2C Jolanta Orzechowska Członek
2D Krzysztof Ksionek Komisja Rewizyjna
2E Urszula Strzałkowska Członek
3A Marek Dzwonnik Komisja Rewizyjna
3B Barbara Korzeniowska Wiceprzewodnicząca
3C Jarosław Socha Członek
3D Monika Wowk Członek
3E Edyta Małecka Wiceprzewodnicząca