Rada Rodziców

NIP: 113-21-73-790
Numer konta bankowego: 
BANK PKO SA: 92 1240 6146 1111 0000 4743 1489 
Regulamin Rady Rodziców

 

Kontakt z Radą Rodziców XIX LO im. Powstańców Warszawy za pomocą dziennika elektronicznego Librus lub poprzez sekretariat szkoły.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Klasa   Imię i nazwisko  Funkcja 
1A

 IWONA PIECYK-BUCZKOWSKA

Wiceprzewodnicząca

1B  ROBERT SZLACHETKA

 

1C JOANNA BRYTAN  
1D KATARZYNA WŁODARCZYK Skarbniczka
1E ARKADIUSZ RADZIKOWSKI Wiceprzewodniczący
1F MARIUSZ URAWSKI  
2A PRZEMYSŁAW DYDYCZ Sekretarz
2B SZYMON ZIOŁO  
2C MAGDALENA TEODORCZUK Członkini Komisji Rewizyjnej
2D MACiEJ PUDO  
2E JOLANTA JÓŹWICKA Członkini Komisji Rewizyjnej
2F JOANNA CICHOSZ  
3A MONIKA SOBIESZCZYK  
3B EWA PEREŁKIEWICZ  
3C RADOSŁAW KACZMARSKI  
3D AGNIESZKA JELONEK-KONASZEWSKA Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
3E SANDRA SPINKIEWICZ Przewodnicząca
4A BEATA ŻOŁYŃSKA  
4B MAREK MILLER  
4C ANNA MIERZECKA  
4D JOANNA PODGÓRSKA  

 

Drodzy Rodzice,

Jak co roku zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie i wpłaty składek na Radę Rodziców.  Rada Rodziców XIX L.O. służy pomocą Dyrekcji szkoły oraz wszystkim rodzicom i uczniom tej szkoły zarówno w kwestii organizacji inicjatyw jak i wymiernym dofinansowaniem wielu projektów, przedsięwzięć i nagród, które nie mogłyby być zrealizowane bez Waszych wpłat.

W tym roku prosimy o wpłaty:

  • 300 zł na Radę Rodziców – składka roczna, jednorazowa, lub w ratach

I dodatkowo

  • 50 zł na fundusz poligraficzno – biblioteczny: co to znaczy? Mamy w szkole w tym roku 680 uczniów. Dla tych uczniów nauczyciele przygotowują dodatkowe materiały xero i rozdają gotowe karty pracy. Z tego budżetu dokupywane są również lektury do biblioteki szkolnej.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto RR – link na stronie www szkoły w zakładce „Rada Rodziców” oraz tu: https://lo19.pl/rada-rodzicow

WAŻNE: poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie, jak wpłacone przez Was składki pracują dla Waszych dzieci 😊. Z tych pieniędzy w ubiegłym roku sfinansowaliśmy:

Zajęcia dodatkowe oraz koła przedmiotowe  (np. fizyczne, historyczne oraz językowe)

 Dofinansowanie wycieczek dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej (żeby nie czuli się wykluczeni)

Nagrody dla uczniów  (na koniec roku, absolwentów, dzień sportu)

 Poprawa warunków bytowych młodzieży w szkole – „IKEA strefa relaksu” na 2 piętrze - dla tych co nie widzieli – poglądowe zdjęcie jak to wygląda 😊

Warsztaty psychologiczne

Imprezy kulturalne i sportowe w szkole (np. święto szkoły, dzień sportu, dzień otwarty)

 Wolontariat szkolny: serca na zbieranie nakrętek, kiermasz świąteczny, pomoc schroniskom dla zwierząt.

 SKS- dodatkowy sprzęt sportowy - bo jak pewnie wiecie, młodzież z naszego liceum na wybitne osiągnięcia sportowe 😊 szacun!

Te wszystkie inicjatywy są współfinasowane lub w pełni finansowane z budżetu Rady Rodziców – a to bez Waszych składek się nie wydarzy. W tym roku planujemy wydatki w tych samych obszarach, jak w ubiegłym roku.

Dlatego liczymy na Wasze wpłaty. Jeśli ktoś nie może wpłacić pełnej składki- może wpłacić jej część -liczy się każda kwota!  Im szybciej te składki będą wpłacone, tym szybciej będziemy wiedzieć jakim budżetem dysponujemy na kolejny rok działań i dofinasowań uczniów oraz szkoły – robimy to dla naszych dzieci 😊

Z pozdrowieniami

Rada Rodziców XIX L.O.