Rada Rodziców

NIP: 113-21-73-790
Numer konta bankowego: 
BANK PKO SA: 92 1240 6146 1111 0000 4743 1489 
Regulamin Rady Rodziców

 

Kontakt z Radą Rodziców XIX LO im. Powstańców Warszawy za pomocą dziennika elektronicznego Librus lub poprzez sekretariat szkoły.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Klasa   Imię i nazwisko  Funkcja 
1A

 Przemysław Dydycz

Sekretarz

1B  Szymon Zioło

Wiceprzewodniczący

1C Magdalena Teodorczyk Członek
1D Maciej Dudo Członek
1E Jolanta Jóźwicka Członek
1F Maja Michalak Członek
2A Monika Sobieszczyk Członek
2B Joanna Markiewicz- Siwek Członek
2C Radosław Kaczmarski Członek
2D Agnieszka Jelonek - Konaszewska Członek
2E Sandra Spinkiewicz Wiceprzewodnicząca
3A Beata Żołyńska Komisja rewizyjna
3B Marek Miller Członek
3C Piotr Albrechciński Przewodniczący
3D Joanna Podgórska Komisja rewizyjna
4A Ilona Wielechowska Członek
4B Magdalena Zinkiewicz Skarbnik
4C Tomasz Ławiak Członek
4D Joanna Broma Członek
4E Marcjanna Szczepanik Członek