Rada Rodziców

NIP: 113-21-73-790
Numer konta bankowego: 
BANK PKO SA: 92 1240 6146 1111 0000 4743 1489 
Regulamin Rady Rodziców

 

Kontakt z Radą Rodziców XIX LO im. Powstańców Warszawy za pomocą dziennika elektronicznego Librus lub poprzez sekretariat szkoły.

Rada Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Klasa   Imię i nazwisko  Funkcja 
1A

 Anna Kołodziej

 Członek

1B  Ewa Perełkiewicz

Członek

1C Radosław Kaczmarski Członek
1D Agnieszka Jelonek - Konaszewska Komisja rewizyjna
1E Sandra Spinkiewicz Wiceprzewodnicząca
2A Piotr Albrechciński Przewodniczący
2B Beata Krzesińska Wiceprzewodnicząca
2C Anna Mierzęcka  Członek
2D Andrzej Tokarczyk  Skarbnik
3A Ilona Wielechowska Członek
3B Magdalena Zinkiewicz  Członek
3C Tomasz Ławiak Członek
3D Joanna Broma Członek
3E Marcjanna Szczepanik Członek
3Ag Mirosław Szoch Komisja rewizyjna
3Bg Anna Obrusiewicz Komisja rewizyjna
3Cg Agnieszka Zyskowska Członek
3Dg Joanna Kruk Członek