Osiągnięcia stulecia RP - polscy laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

Polscy laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie literatury

Ranking najpiękniejszych wierszy Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej według klasy 3B

Moja antologia poezji Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej według uczennic klasy 3D

Moja antologia poezji Czesława Miłosza i Wisławy Szymborskiej według uczennic i uczniów klasy 3D

Czesław Miłosz:

Konstancja Kołakowska - Biografia Czesława Miłosza

Patrycja Radzik - Poezja sprzeczności Czesława Miłosza

Moja antologia poezji Czesława Miłosza, klasa 3E

Ranking wierszy Czesława Miłosza według klasy 3C

Wisława Szymborska:

Maciej Pieczyński - Biografia Wisławy Szymborskiej

Moja antologia poezji Wisławy Szymborskiej, klasa 3E

Ranking wierszy Wisławy Szymborskiej według klasy 3C

Iga Rzyśkiewicz - Twórczość W. Szymborskiej

Henryk Sienkiewicz:

Czy warto czytać Sienkiewicza?

Władysław Reymont:

Ziemia obiecana