Aktualności

Zachęcamy do głosowania na projekt Samorządu Uczniowskiego XIX LO zgłoszony w ramach budżetu obywatelskiego. Dowiedzieć się więcej oraz oddać głos można klikają TUTAJ

Należy wybrać kategorię projektów dzielnicowych, następnie dzielnicę Praga-Południe i wyszukać projekt 1617.

Aktualności

Podanie w rekrutacji uzupełniającej po SZKOLE PODSTAWOWEJ

Podanie w rekrutacji uzupełniającej po GIMNAZJUM

Podania w rekrutacji uzupełniającej będą przyjmowane w dniach 26 i 29 lipca w godzinach 8.00 - 15.00 oraz 30 lipca w godzinach 8.00 - 12.00.

Do podania należy dołączyć kserokopię świadectwa i wyników egzaminu (w przypadki, gdy XIX LO nie było szkołą pierwszego wyboru) oraz inne wymagane dokumenty np. oświadczenia o spełnianiu przez kandydata kryteriów pierwszeństwa (społecznych).

Lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia, w ramach rekrutacji uzupełniającej, zostanie podana do wiadomości dnia 19.08.2019r. o godz. 12.00.

W dniu od 19 sierpnia od godz. 12.00 do godz. 15.00 oraz w dniach od 20 do 27 sierpnia od godz. 9.00 do godz. 16.00 kandydaci zakwalifikowani do przyjęcia składają oryginał świadectwa ukończenia szkoły, orygniał zaświadczenia o wynikach egzaminu, potwierdzenie woli podjęcia nauki w XIX LO, kwestionariusz osobowy, deklarację wyboru drugiego języka obcego i religii/ etyki, dwie podpisane fotografie oraz kartę zdrowia z gimnazjum/ szkoły podstawowej.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w rekrutacji uzupełniającej zostaniepodana do wiadomości 28 sierpnia o godz. 10.00

Aktualności

16 lipca o godzinie 12.00 zostanie opublikowana lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do XIX LO im. Powstańców Warszawy.

Od 16 lipca od godziny 12.00 do godziny 15.00,

w dniach 17 – 23 lipca w godzinach 9.00 – 15.00

oraz 24 lipca w godzinach 9.00 – 10.00

Komisja Rekrutacyjna przyjmuje oryginały świadectwa ukończenia szkoły, zaświadczenia o wynikach egzaminu oraz pozostałe dokumenty tj. kwestionariusz osobowy kandydata, deklarację wyboru drugiego języka obcego i religii lub etyki i potwierdzenie woli uczęszczania do szkoły oraz 2 zdjęcia legitymacyjne i kartę zdrowia.

Wszystkie ww. dokumenty obowiązują zarówno absolwentów szkół podstawowych jak i oddziałów gimnazjalnych.

Aktualności

Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych w czwartek, 4.07, o godzinie 12.00 w sali gimnastycznej.

 Świadectwa można odebrać osobiście lub upoważnić notarialnie do tego inną osobę. 

Varsavianistyczna szkoła

praska gra miejska14 czerwca 2019 roku, w słoneczny i gorący piątek, zwyczajem lat ubiegłych uczniowie naszego liceum wraz z przyjaciółmi z innych szkół wzięli udział w grze terenowej "Miasto moje, a w nim...- czyli warszawska Praga dawniej i dziś". Kilkuosobowe grupy złożone z uczniów klas pierwszych uzbrojone w karty pracy, mapy i telefony komórkowe (aby móc robić zdjęcia) wyruszyły na trasę poczynając od budynku XIX LO, na siedzibie Muzeum Warszawskiej Pragi kończąc, aby zgłębiać tajemnice naszej dzielnicy. Zadanie polegało na dotarciu po drodze do trzech punktów kontrolnych: w Parku Skaryszewskim, na Saskiej Kępie oraz przy fabryce Wedla (gdzie czekali stęsknieni nauczyciele czuwający nad sprawną organizacją gry), odpowiedzi na pytania, rozwiązaniu dodatkowych zadań oraz nakręceniu krótkiego filmiku reklamowego. Rajd kończyło zwiedzanie wspomnianego Muzeum, gdzie należało oddać uzupełnione karty pracy.

Zwyciężyły uczennice klasy IB z grupy drugiej., uzyskując 108 punktów (na 114 możliwych do zdobycia). Nakręciły również najlepszy spot reklamujący słodycze Wedla. Miejsce drugie przypadło w udziale grupie trzeciej (z tej samej klasy), która zdobyła 106 punktów, a trzecią lokatę zajęła grupa szósta, tworzona przez uczennice klasy IC (103 punkty). Próg 100 punktów przekroczyły jeszcze dwie grupy: siódma - złożona z uczniów klasy IA (102 punkty) i pierwsza - to uczniowie klasy IC ( również 102 punkty). Najwyżej ocenione filmy reklamowe to kolejno spoty grup: drugiej, szóstej, czwartej (klasa IC) i trzeciej. 

Nagrody rozdano w dniu zakończenia roku szkolnego, a całe przedsięwzięcie było możliwe dzięki dofinansowaniu projektu w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz pomocy i życzliwości Muzeum Warszawskiej Pragi.

Mamy nadzieję, że nasza gra miejska dostarcza nie tylko interdyscyplinarnej wiedzy, ale też wielu niezapomnianych wrażeń i sprzyja kształceniu umiejętności współpracy w grupie. Ufamy, iż na stałe już zagościła w kalendarzu wiosennych wydarzeń varsavianistycznych w XIX LO.

Organizatorki: Katarzyna Wolska, Izabela Michalak

Aktualności

Z wielkim bólem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Stanisławy Nieman-Żwan

naszej serdecznej Koleżanki, wspaniałej Nauczycielki i Wychowawczyni.

 

Pozostanie na zawsze w pamięci przyjaciół, wdzięcznych uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 1.07.2019 roku o godzinie 14.00

w kościele pod wezwaniem św. Karola Boromeusza - 

ul. Powązkowska 14.

 

Pogrążenie w głębokim smutku - 

dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji, rodzice, uczniowie

XIX Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Warszawy.

 

Wspomnienie o Pani Profesor Stanisławie Nieman - Żwan