Aktualności

Portal waszaedukacja.pl opublikował ranking liceów warszawskich 2020. W rankingu brano pod uwagę wniki matury z przedmiotów obowiązkowych (25% punktów), średni wynik matur z przedmiotów dodatkowych (35%), sukcesy w olimpiadach (15%) i współczynnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (25%). Spośród 84 liceów zajęliśmy 25. miejsce osiągając najlepszy wynik w dzielnicy Praga - Południe. Więcej o metodologii rankingu można przecztać tutaj

Aktualności

W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość do 26 kwietnia 2020 r. odwołany został dzień otwarty dla kandydatów do klas pierwszych, który miał się odbyć 16 kwietnia.

Osiągnięcia

Serdecznie gratulujemy Markowi Morawskiemu z klasy 2A, uczniowi prof. Andrzeja Jamiołkowskiego ZWYCIĘSTWA w XII Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Psychologicznej! Poza stypendium Marek zapewnił sobie również indeks na studia stacjonarne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku uzyskania egzaminu maturalnego!

Osiągnięcia

Niezmiernie miło nam poinformować, że Jakub Piątek z klasy 3C, uczeń prof. Katarzyny Wolskiej, uzyskał tytuł finalisty XLVI Olimpiady Geograficznej! Gratulujemy!

Aktualności

MAZOWIECKA POLICJA APELUJE! 

SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE

  

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! 

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.  

Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych. 

Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich. 

Wyłączeni z tego obowiązku będą: 

- rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia), 

- a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie. 

Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.   

Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie.  

Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad! 

Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej. 

Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia. 

  •  

DRODZY UCZNIOWIE!  
MAZOWIECKA POLICJA APELUJE: 

W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się! 

Od 1 kwietnia do odwołania, osoby które nie ukończyły 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki osób dorosłych.  

Dlatego na ulicach i innych miejscach publicznych możecie przebywać tylko pod opieką rodzica, opiekuna prawnego lub jakiegoś innego dorosłego.   

Zaniechajcie wychodzenia z domu jeżeli nie jest to bezwzględnie konieczne! 

Unikajcie miejsc publicznych! 

Respektujcie wszelkie zasady bezpieczeństwa pamiętając, że za nieprzestrzeganie przepisów możecie być pociągnięci do odpowiedzialności prawnej! 

Prezentacja przygotowana przez Policję