Informacje o konkursach

tp23pion

Zapraszamy uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych na 5. jubileuszową edycję konkursu sceniczno - recytatorskiego Testament poległych w 79. rocznicę Powstania Warszawskiego.

Przesłuchania konkursowe (w 2 kategoriach: recytacja i scenka poetycka) odbędą się 18 X o godz.10.00 w siedzibie naszego liceum przy ul. Zbaraskiej 1.

Zachęcamy do twórczych poszukiwań oraz wykorzystania fragmentów prozy. Chcielibyśmy usłyszeć teksty, które uczestnicy wybiorą samodzielnie lub z pomocą nauczyciela. Preferowane będą utwory spoza kanonu lektur. Szczegóły w załączonym regulaminie. Serdecznie zapraszamy!

Regulamin i kalendarium konkursu

Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna RODO

 

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się 13 września 2023 r. (środa)
według następującego harmonogramu:
godz. 17.00 – klasy pierwsze - spotkanie z dyrekcją; następnie zebrania z wychowawcami w klasach;
godz. 18.00 – klasy czwarte – spotkanie z dyrekcją; następnie zebrania z wychowawcami w klasach;
godz. 17.30 – klasy drugie (zebrania w klasach)
godz. 17.30 – klasy trzecie ( zebrania w klasach)
godz. 19.00 – zebranie Rady Rodziców (sala 23)

Aktualności

profesor Anna Walenta na tle górskich szczytów

23 sierpnia 2023 roku odeszła do Pana Profesor Anna Walenta, która była nauczycielką fizyki i wychowawczynią, a także wicedyrektorem naszej szkoły. Pracowała  w latach 1966-1999. Była człowiekiem i nauczycielem wyjątkowym. Jej miłością była młodzież, fizyka i góry, a wyróżniającą cechą charakteru - prawość. Klasy wychowawcze zabierała w Tatry i pokazywała ich piękno. Było tak aż do stanu wojennego. Pani Profesor była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” i po jej delegalizacji przeszła do struktur nielegalnych, w których kontynuowała działalność. Na znak oporu wobec władz PRL (podobnie jak inni odważni) nosiła wpięty w bluzkę maleńki opornik elektryczny. Wtedy klas wychowawczych dostać już nie mogła jako osoba „nieprawomyślna”. W latach dziewięćdziesiątych tworzyła wraz z zespołem koncepcję naszej szkoły jako szkoły autorskiej oraz koncepcję programu autorskiego fizyki. Lata 1992-1999 to czas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw przekształceń programowych. „Dziewiętnastka” uzyskała status szkoły autorskiej i w tym czasie plasowała się w dziesiątce najlepszych warszawskich liceów. W tym czasie Pani Anna Walenta współtworzyła również podręczniki do nauki fizyki w liceum.

 W roku 1992 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, a wcześniej, w roku 1981, Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania.

Będąc już na emeryturze utrzymywała kontakty zarówno z nauczycielami naszej szkoły organizując obiady ze  śpiewaniem kolęd, jak i swoimi wychowankami.

Ania była mi bardzo bliska. Przyjaźniłyśmy się od pięćdziesięciu lat. Wrosła w moje życie i życie mojej rodziny. O sprawach wielkich i małych przegadałyśmy wiele godzin, bo z Anią się „gadało”.   „Przyjdź, pogadamy, to mi wszystko opowiesz” - to takie typowe zaproszenie Ani.  Korzystałam z tych zaproszeń i do Radości, i do Falenicy, i do Zakopanego. Była w Ani ogromna spójność tego, co robiła z tym, co mówiła i w co wierzyła. A wierzyła przede wszystkim Panu Bogu. Dawało to realną i prawdziwą oceną sytuacji i ludzi z jednej strony, a z drugiej ocenę własnych działań…. zwykle bardziej krytyczną.

Dziękuję za to, że mogłam żyć w cieple Jej przyjaźni.

 

                                                                                    Anna Kaczorowska

Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 sierpnia 2023 r.
zmarła Pani Profesor Anna Walenta,

wieloletnia nauczycielka fizyki i wicedyrektorka XIX LO im. Powstańców Warszawy.

Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 1 września o godzinie 11.00 w kosciele p.w. św. Boromeusza na warszawskich Powązkach. Po niej kondukt żałobny przejdzie na cmentarz.

Aktualności

Istotne są daty, ważne rocznice. Wśród nich jest dla naszego Liceum szczególna - 1 sierpnia. Powołanie do życia naszej Szkoły zawdzięczamy właśnie Bohaterom 63 heroicznych dni. Składamy hołd naszym Patronom dedykując Im spektakl pt. "I o kim pamiętać, i komu pieśń?" przygotowany przez Trupę Teatralną Meandry.

Aktualności

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej należy składać wyłącznie osobiście Komisji Rekrutacyjnej XIX LO im. Powstańców Warszawy do dnia 2.08.2023 w godzinach 8:00-15:00. 

Biorąc udział w rekrutacji uzupełniającej do kilku oddziałów należy wypełnić oddzielnie wniosek do każdego oddziału. W przypadku kandydatów, dla których nie byliśmy szkołą pierwszego wyboru, prosimy o dołączenie poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wniosek do pobrania

Aktualności

W dniu 21 lipca (piątek) do godziny 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Informacja o zakwalifikowaniu będzie też widoczna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu na konto kandydata, co oznacza, że nie trzeba przyjeżdżać do szkoły.

W dniach 21-26 lipca w godzinach 8.00 - 15.00 komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

- kwestionariusz osobowy podpisany przez opiekuna prawnego

- kartę zdrowia

- 2 podpisane z tyłu zdjęcia legitymacyjne

Złożenie tych dokumentów w terminie stanowi potwierdzenie woli przyjęcia do XIX LO im. Powstańców Warszawy.

Niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie eliminuje kandydata z list przyjętych.

W dniu 27 lipca do godziny 14:00 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci zakwalifikowani, którzy są zainteresowani mLegitymacją proszeni są dodatkowo o przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcia legitymacyjnego o rozmiarach 35x45mm, rozdzielczości 600dpi i wielkości do 5MB. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz klasę.