Aktualności

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej należy składać wyłącznie osobiście Komisji Rekrutacyjnej XIX LO im. Powstańców Warszawy do dnia 2.08.2023 w godzinach 8:00-15:00. 

Biorąc udział w rekrutacji uzupełniającej do kilku oddziałów należy wypełnić oddzielnie wniosek do każdego oddziału. W przypadku kandydatów, dla których nie byliśmy szkołą pierwszego wyboru, prosimy o dołączenie poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wniosek do pobrania

Aktualności

W dniu 21 lipca (piątek) do godziny 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Informacja o zakwalifikowaniu będzie też widoczna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu na konto kandydata, co oznacza, że nie trzeba przyjeżdżać do szkoły.

W dniach 21-26 lipca w godzinach 8.00 - 15.00 komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

- kwestionariusz osobowy podpisany przez opiekuna prawnego

- kartę zdrowia

- 2 podpisane z tyłu zdjęcia legitymacyjne

Złożenie tych dokumentów w terminie stanowi potwierdzenie woli przyjęcia do XIX LO im. Powstańców Warszawy.

Niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie eliminuje kandydata z list przyjętych.

W dniu 27 lipca do godziny 14:00 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci zakwalifikowani, którzy są zainteresowani mLegitymacją proszeni są dodatkowo o przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcia legitymacyjnego o rozmiarach 35x45mm, rozdzielczości 600dpi i wielkości do 5MB. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz klasę.

Aktualności

Egzaminy poprawkowe odbędą się według następującego harmonogramu:
28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 8.00 - egzamin z matematyki;
29 sierpnia 2023 r. (wtorek) godz. 8.00 - egzamin z fizyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.
 
Aktualności

W dniach 23.06 - 12.07.2023 w godzinach 8:00 - 15:00 Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

Prosimy o dostarczanie kompletu dokumentów.

 W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych i złożyć pisemną prośbę o anulowanie złożonego wniosku, a następnie wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.

 

Projekty / Koła

kolaż zdjęć pokazujący uczniów podczas gali finałowej projektu Zwolnieni z teorii

W tym roku uczniowie klas 2 i 3 wzięli udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii i od listopada do marca realizowali projekty społeczne. Do finału doszło 8 projektów.

1) Wiesz co robić (Amelia Dylewska, Aleksandra Kielczyk, Aniela Wojciechowicz, Iga Sobczak).

2) MAT\FIZ\ANG doradztwo zawodowe (Klaudia Jelonek, Karolina Stelmachowicz, Anastasiia Chenkan)

3) Let's get it started (Dominika Sulik, Kornelia Fietko, Julia Zdanowska, Antoni Piechowicz, Oliwier Juściński, Aleksandra Kołodziejczyk)

4) Saveyourclothes ( Paulina Patynowska, Agata Kociszewska, Judyta Olech, Karol Pawlak, Stanisław Kałęcki).

5) Nie wyrzucaj mnie ( Maja Kozłowska, Aleksandra Latecka)

6) Barykada Powstańcza (Emilia Biskowska, Filip Harwas, Filip Oleksiak)

7) Uważaj na zebrze (Anna Rębacz, Hanna Bzowska, Natalia Lipska, Antonina Aftyka)

8) Wolontariat w domu opieki (Martyna Mazur, Natalia Fąfara, Zuzanna Rzeszutek, Magdalena Zalewska, Pola Szczudłowska)

W rankingu Zwolnionych z Teorii szkoła zajęła 8 miejsce w Warszawie, 13 miejsce w województwie mazowieckim i 55 miejsce w Polsce.