Aktualności

Matura - informacja dla podwyższających wyniki i skierowanych z innych szkół

Prosimy, byście na egzaminy przybyli 40-50 minut wcześniej i korzystali z głównego wejścia. Przy wejściu do szkoły oraz na drzwiach do poszczególnych sal będą listy zdających. W sali 23 będzie zorganizowana szatnia. Prosimy o niezabieranie na egzamin rzeczy, których nie można wnieść na salę egzaminacyjną. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie maseczek (można je zdjąć dopiero po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej), dezynfekcja rąk i zachowanie dystansu.

Instrukcja przeprowadzania egzaminu maturalnego w XIX LO

Wytyczne sanitarne