Aktualności

Panel dyskusyjny młodzieży licealnej i publicystów w Muzeum POLIN

2018 19 panel dyskusyjny

W poniedziałek 18 lutego uczniowie naszego liceum uczestniczyli w warsztatach oraz rozmowie z publicystami  w warszawskim Muzeum Historii Żydów Polskich. Organizatorem panelu dyskusyjnego było Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wydarzenie odbywało się pod hasłem „W jakim państwie chcemy żyć?” i składało się z dwóch części. Pierwszą, były warsztaty,  w których współpracowali przedstawiciele trzech szkół: XIX LO im. Powstańców Warszawy, Bednarskiej Szkoły Realnej,  Technikum Budownictwa i Architektury nr 1 im. prof. Zdzisława Mączeńskiego oraz LO im. Krzysztofa Baczyńskiego. W ramach zajęć, uczniowie zastanawiali się nad problemami dzisiejszego świata w skali mikro oraz makro, od zagadnień urbanistycznych aż po globalne ocieplenie, a także projektowali własne, utopijne państwo. To zadanie wymagało konfrontacji poglądów i doprowadziło do stworzenia różnych modeli państw  (od radykalno komunistycznych do czy monarchii konstytucyjnej). 
  Następnie uczniowie udali się do sali konferencyjnej, gdzie wybrani przedstawiciele, po jednym z każdej szkoły, mieli dyskutować na temat państwa i roli młodzieży w jego funkcjonowaniu z trojgiem publicystów - Michałem Łuczewskim z Centrum Myśli Jana Pawła II, Jędrzejem Malko z Krytyki Politycznej, Justyną Suchecką - dziennikarką Gazety Wyborczej i współprowadzącą Krótką Przerwę. Naszą szkołę reprezentował uczeń klasy IIIb Krzysztof Chlebowski.  W dyskusji aktywna była także publiczność. Całość koordynowała  Małgorzata Leszko z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Naszą szkołę reprezentowali: Jakub Hardecki, Mikołaj Knaś i Aleksander Wereda z klasy Ib, Weronika Ostaszewska i Jakub Piątek z klasy IIc oraz Damian Kowalski i Krzysztof Chlebowski z klasy IIIb.
Całe wydarzenie było bardzo pouczające, zyskaliśmy doświadczenie w kwestii dyskusji oraz wymiany poglądów, a także skonfrontowaliśmy nasze przekonania z racjami innych ludzi. 
-M. Knaś Ib

Link do relacji z dyskusji na stronie Muzeum POLIN:

https://www.polin.pl/pl/wydarzenie/w-jakim-panstwie-chcemy-zyc-dyskusja-uczniow-i-publicystow-0