Wycieczki

Klasa 2c w Sejmie RP

img 20230320 180323 collage

Sejm i Senat wczoraj zwiedziła klasa 2c, która nawet przez chwilę obserwowała odbywającą się w Senacie konferencję na temat „Konstytucjonalizm III Rzeczypospolitej. 25-lecie Konstytucji RP i 30-lecie Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego”.