Wycieczki

Recenzja ze spektaklu „Nasza klasa”

W dniu 15.12.16 klasa 2d wybrała się do Teatru Dramatycznego „Scena na Woli”, na przedstawienie pt. Nasza klasa. Sztuka została napisana przez Tadeusza Słobodzianka. Reżyserem spektaklu jest Ondrej Spišak. 

Przedstawienie opowiada historię dziesięciu kolegów z klasy: Dory (Magdalena Czerwińska), Zochy (Izabela Dąbrowska), Rachelki (Anna Gryszkówna), Jakuba Kaca (Robert Majewski), Ryśka (Łukasz Wójcik), Menachema (Mariusz Drężek), Abrama (Waldemar Barwiński), Władka (Przemysław Sadowski), Heńka (Marcin Sztabicki) i Zygmunta (Karol Wróblewski). Pomimo różnic charakterów, poglądów oraz wyznań, żyją ze sobą i tworzą pewną wspólnotę. Jednak bohaterowie zostają poddani próbom historii (poza Abramem, który wyjechał do Ameryki), takim jak wojna, zmiany ustrojowe czy wydarzenia wagi światowej. Wypadki te wpływają na nich, dochodzi do podziałów, a dawna wspólnota zostaje zapomniana. 

W przedstawieniu zastosowano nieliczne rekwizyty, a scenografia była minimalistyczna. Ten celowy zabieg pozwalał skoncentrować się na fabule sztuki. W zrozumieniu historii pomagała także wyrazista symbolika np. symbole panującego ustroju lub drzwi do zaświatów oraz gra aktorska na bardzo wysokim poziomie. 
Jednakże pomimo bardzo dobrego warsztatu reżyserskiego i aktorskiego oraz jasnej symboliki, przedstawienie mogło zostać niezrozumiane. Może to wynikać z braku wiedzy historycznej widza lub też z faktu, iż w przedstawieniu zaprezentowano jedynie części tejże historii. Sztuka wywołuje wiele kontrowersji, głównie dlatego że większość Polaków została przedstawiona w złym świetle. Właściwie nie było postaci, której nie można by zarzucić czegoś złego. Znaczny nacisk został położony na prezentację zachowań antysemickich Polaków. Sztuka pokazuje drastyczne wydarzenia, takie jak spalenie Żydów (razem z Dorą) w stodole. Jedyni Polacy pomagający Żydom nie robią tego z powodów czysto humanitarnych, lecz z pobudek osobistych. Kolejnym powodem kontrowersji mogą być brutalne sceny gwałtu, mordu czy pogromu. Użyte zostały również wulgaryzmy. 
Pomimo tego sztuka jest warta polecenia, skłania do myślenia i niesie głębokie przesłanie. W przedstawieniu zostało poruszone wiele ważnych tematów takich jak: wpływ wojny na człowieka czy antysemityzm Polaków w XX wieku. Warto jednak przed wybraniem się na tę sztukę, zapoznać się bliżej z historią Polski po II wojnie światowej i przygotować na mocne czy brutalne sceny.