Rekrutacja

Oferta edukacyjna na rok 2021/2022

 

IA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA 

Przedmioty rozszerzone:

Biologia 

Matematyka 

do wyboru Chemia (16 miejsc) lub Język angielski (15 miejsc)

 

 Przedmioty punktowane:

Język polski 

Matematyka 

Biologia 

Chemia 

IB HISTORYCZNO - PRAWNA

Przedmioty rozszerzone:

Język polski 

Historia 

do wyboru Wiedza o społeczeństwie (16 miejsc) lub Język angielski (15 miejsc)

 

 

Przedmioty punktowane:

Język polski 

Matematyka 

Historia 

WOS 

IC MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka 

Geografia 

do wyboru Język angielski (16 miejsc) lub Wiedza o społeczeństwie (15 miejsc) 

 

Przedmiotypunktowane: 

Język polski 

Matematyka 

Geografia 

WOS 

ID MATEMATYCZNO - FIZYCZNA

Przedmioty rozszerzone:

Matematyka 

Fizyka 

do wyboru Język angielski (16 miejsc) lub Chemia (15 miejsc) 

 

 Przedmioty punktowane:

Język polski 

Matematyka 

Fizyka 

Chemia