Certyfikat III stopnia

certyfikat szkoły varsawianistycznej