"Grodzisko na Bródnie"

wykladobrodnie

Dnia 17 kwietnia 2019 roku, w Bibliotece Publicznej w Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy przy ul. Św. Wincentego 85 o godzinie 17:00 odbył się wykład pt. „Grodzisko na
Bródnie”, który został poprowadzony przez archeologa, Radosława Potraca.
Wykład rozpoczął się od krótkiego nakreślenia pracy archeologa oraz od pokazania
podstawowego sprzętu wykopaliskowego. Następnie przedstawiono prezentację o grodzisku,
które znajdowało się na Bródnie w średniowieczu, w ok. IX wieku. Dowiedzieliśmy się w jaki
sposób żyli ludzie w tej osadzie, czym się żywili, jakie zwierzęta hodowali, w co się ubierali
oraz jak wyglądały ich chaty. Nie zabrakło także odkrytych na terenie grodziska pozostałości
po mieszkańcach, np. kawałków glinianych garnków. Na koniec przedstawiono nam zdjęcia
ukazujące odkrywanie, zabezpieczanie i rekonstruowanie grodziska na Bródnie w XX wieku.
Wykład był ciekawy, ponieważ usłyszałam informacje na temat dzielnicy, w której nie
mieszkam i rzadko bywam. Zawsze wspaniale jest odkrywać obce dla siebie miejsca przy
pomocy doświadczonych ludzi.
- Weronika Kilian IB