Osiągnięcia

Karolina Dutkowska laureatką "Puszkiniany"

20189 19 puszkiniana

Karolina Dutkowska, uczennica klasy IIID, zajęła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Prozy i Poezji Rosyjskiej "Puszkiniana".
Nagrodą za ten wspaniały sukces jest wyjazd na dwutygodniowy kurs językowy do Moskwy.
Serdecznie gratulujemy!
- I. Dymkowska