Informacje o konkursach

Testament poległych 2023

plakat konkursowy

Zapraszamy uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych na 5. jubileuszową edycję konkursu sceniczno - recytatorskiego Testament poległych w 79. rocznicę Powstania Warszawskiego.

Przesłuchania konkursowe (w 2 kategoriach: recytacja i scenka poetycka) odbędą się 18 X o godz.10.00 w siedzibie naszego liceum przy ul. Zbaraskiej 1.

Zachęcamy do twórczych poszukiwań oraz wykorzystania fragmentów prozy. Chcielibyśmy usłyszeć teksty, które uczestnicy wybiorą samodzielnie lub z pomocą nauczyciela. Preferowane będą utwory spoza kanonu lektur. Szczegóły w załączonym regulaminie. Serdecznie zapraszamy!

Antologia - Testament poległych 2023

Regulamin i kalendarium konkursu

Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna RODO

Zgoda nauczyciela

Zgoda na wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego ucznia

Zgoda na wykorzystanie wizerunku pełnoletniego uczestnika