Informacje o konkursach

Konkurs Testament poległych - zaproszenie

Plakat promujący konkurs Testament poległych

Zapraszamy do udziału w czwartej edycji Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego Testament Poległych.  W tym roku postanowiliśmy wybrać  trochę inny temat niż w  poprzednich edycjach, dlatego proponujemy  nową antologie tekstów (wierszy i fragmentów prozy). Tym razem głównym bohaterem  jest samo  miasto – Warszawa -  ukazane  w czasie wojny i okupacji,  a także tuż po niej. Jego ulice, architektura i mieszkańcy , którzy nie tylko walczą i giną ale też żyją.  Miasto jako przestrzeń dla  heroizmu, poświęcenia ale i codzienności,   życia i śmierci, często ściśle ze sobą związanych.  Temat ten  wydaje się nam szczególnie aktualny i ważny dziś , gdy codziennie słyszymy  o cierpieniu i śmierci mieszkańców miast ukraińskich, w których toczy się wojna.  Gdy przypominamy sobie obrazy innych miast,  dotkniętych wojenną pożogą w końcu ub. wieku (Sarajewo), czy przed zaledwie kilku laty (Aleppo).  Chcielibyśmy aby naszej wspólnej lekturze towarzyszyła refleksja nad przeszłością  i współczesnością.

Karta zgłoszenia

Regulamin i kalendarium konkursu

Zgoda na wykorzystanie wizerunku uczestnika

Zgoda na wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego uczestnika

Zgoda nauczyciela