ZBIORY BIBLIOTEKI

Zbiory biblioteki obejmują następujące grupy materiałów:

- wydawnictwa informacyjne (słowniki, encyklopedie, leksykony ogólne i dziedzinowe)                                                                                                        

- literaturę popularnonaukową z różnych dziedzin wiedzy (historii, filozofii, religii, psychologii, językoznawstwa i in.)                                                                                            - literaturę piękną klasyczną i współczesną, beletrystykę i literaturę faktu w tym lektury szkolne obowiązkowe i nadobowiązkowe oraz niewielki zbiór literatury w językach obcych (jęz. ang., franc., niem.)                                                                                                              
- podręczniki i programy nauczania                                                                                                    
- materiały audiowizualne (filmy fabularne, edukacyjne, muzyka, audiobooki)

Wszystkie zbiory są opracowane i udostępniane w programie komputerowym PROGMAN.

Poza katalogiem komputerowym biblioteka posiada także tradycyjne katalogi kartkowe i kartoteki.

Materiały audiowizualne (CD, DVD) można odnaleźć w kartotece (układ krzyżowy autorsko-tytułowy).

Katalog alfabetyczny - karty katalogowe ułożone są alfabetycznie według haseł autorskich i tytułowych (w przypadku dzieł anonimowych czy prac zbiorowych).

Katalog rzeczowy jest katalogiem systematycznym. Całość katalogu podzielona jest na dziesięć działów podstawowych(głównych) według klasyfikacji dziesiętnej UKD. Jest to podział I stopnia. Każdy z działów składa się z dziesięciu poddziałów (poddział II stopnia) .

0- Dział ogólny
1- Filozofia
2- Religia
3- Nauki społeczne
4- Informatyka
5- Matematyka. Nauki przyrodnicze
6- Nauki stosowane: Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo.
7- Sztuki piękne. Rozrywki. Sport.
8- Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna.
9- Geografia. Biografie. Historia.