Projekty / Koła

zdjęcia przedstawiają uczniów wykonujących doświadczenie

W sobotę 30 września na kółku fizycznym spotkała się grupa entuzjastów fizyki z klasy 3d i grupa tych, „co po raz pierwszy”. Ci, mniej wprawieni uzyskali lewitację kulki oleju w rozcieńczonym spirytusie, ci bardziej zaawansowani przepuszczali przez nią światło laserowe. Efekt był zaskakujący i fascynujący. Widać to na fotografiach.

W bieżącym semestrze będą jeszcze 4 spotkania. Można przyjść i spróbować.

Anna Kaczorowska

Aktualności

Drodzy Rodzice,

Jak co roku zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie i wpłaty składek na Radę Rodziców.  Rada Rodziców XIX L.O. służy pomocą Dyrekcji szkoły oraz wszystkim rodzicom i uczniom tej szkoły zarówno w kwestii organizacji inicjatyw jak i wymiernym dofinansowaniem wielu projektów, przedsięwzięć i nagród, które nie mogłyby być zrealizowane bez Waszych wpłat.

W tym roku prosimy o wpłaty:

  • 300 zł na Radę Rodziców – składka roczna, jednorazowa, lub w ratach

I dodatkowo

  • 50 zł na fundusz poligraficzno – biblioteczny: co to znaczy? Mamy w szkole w tym roku 680 uczniów. Dla tych uczniów nauczyciele przygotowują dodatkowe materiały xero i rozdają gotowe karty pracy. Z tego budżetu dokupywane są również lektury do biblioteki szkolnej.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto RR – link na stronie www szkoły w zakładce „Rada Rodziców” oraz tu: https://lo19.pl/rada-rodzicow

WAŻNE: poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie, jak wpłacone przez Was składki pracują dla Waszych dzieci 😊. Z tych pieniędzy w ubiegłym roku sfinansowaliśmy:

Zajęcia dodatkowe oraz koła przedmiotowe  (np. fizyczne, historyczne oraz językowe)

 Dofinansowanie wycieczek dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej (żeby nie czuli się wykluczeni)

Nagrody dla uczniów  (na koniec roku, absolwentów, dzień sportu)

 Poprawa warunków bytowych młodzieży w szkole – „IKEA strefa relaksu” na 2 piętrze - dla tych co nie widzieli – poglądowe zdjęcie jak to wygląda 😊

Warsztaty psychologiczne

Imprezy kulturalne i sportowe w szkole (np. święto szkoły, dzień sportu, dzień otwarty)

 Wolontariat szkolny: serca na zbieranie nakrętek, kiermasz świąteczny, pomoc schroniskom dla zwierząt.

 SKS- dodatkowy sprzęt sportowy - bo jak pewnie wiecie, młodzież z naszego liceum na wybitne osiągnięcia sportowe 😊 szacun!

Te wszystkie inicjatywy są współfinasowane lub w pełni finansowane z budżetu Rady Rodziców – a to bez Waszych składek się nie wydarzy. W tym roku planujemy wydatki w tych samych obszarach, jak w ubiegłym roku.

Dlatego liczymy na Wasze wpłaty. Jeśli ktoś nie może wpłacić pełnej składki- może wpłacić jej część -liczy się każda kwota!  Im szybciej te składki będą wpłacone, tym szybciej będziemy wiedzieć jakim budżetem dysponujemy na kolejny rok działań i dofinasowań uczniów oraz szkoły – robimy to dla naszych dzieci 😊

Z pozdrowieniami

Rada Rodziców XIX L.O.

Wycieczki

b1f

Na początku było zwiedzanie gotyckiego  zamku krzyżackiego w Nidzicy i podziwianie mazurskiej przyrody w Leśnym Arboretum w Kudypach. A potem każdy dzień okazał się pełen wrażeń, turystycznych i edukacyjnych atrakcji w Olsztynie: niebo w Planetarium, ciekawostki astronomiczne w Obserwatorium, gra miejska po Starówce, spotkanie z historią i geniuszem Mikołaja Kopernika w Zamku Kapituły Warmińskiej oraz z cywilizacyjnymi wynalazkami w Muzeum Nowoczesności.

Wiele czasu spędziliśmy na świeżym powietrzu na zajęciach i zabawach integracyjnych nad jeziorem w pobliżu goszczącego nas hotelu Minor, na ognisku z pieczeniem kiełbasek i na niezapomnianym spływie kajakowym po uroczej Łynie.

Pokoje hotelowe, kręgielnia, siłownia, basen tętniły życiem – integracja w grupach klasowych i międzyklasowych przebiegała gwarnie i radośnie.

W drodze powrotnej do Warszawy zatrzymaliśmy się w barokowej Bazylice Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Świętej Lipce, aby wysłuchać koncertu na sławnych organach, a w Wilczym Szańcu w Gierłoży zadumaliśmy się nad historią ludzkości i naturą człowieka.

Do domów wróciliśmy bardzo zadowoleni, choć nieco zmęczeni i oszołomieni mnóstwem wrażeń. Mamy co wspominać. Niech żałują ci, co nie pojechali…

Aktualności

grafika książki z dorysowanymi rękoma i nogami - logo akcji bookcrossing

W październiku uwalniamy dla Was książki.

Znajdziecie je na półkach w strefie relaksu

To jest wolny księgozbiór!

Możecie też podzielić się własnymi zbiorami:-)

WEŹ, PRZECZYTAJ, PODAJ DALEJ!

Zapraszamy!

Wasze bibliotekarki

Informacje o konkursach

plakat konkursowy

Zapraszamy uczniów warszawskich szkół ponadpodstawowych na 5. jubileuszową edycję konkursu sceniczno - recytatorskiego Testament poległych w 79. rocznicę Powstania Warszawskiego.

Przesłuchania konkursowe (w 2 kategoriach: recytacja i scenka poetycka) odbędą się 18 X o godz.10.00 w siedzibie naszego liceum przy ul. Zbaraskiej 1.

Zachęcamy do twórczych poszukiwań oraz wykorzystania fragmentów prozy. Chcielibyśmy usłyszeć teksty, które uczestnicy wybiorą samodzielnie lub z pomocą nauczyciela. Preferowane będą utwory spoza kanonu lektur. Szczegóły w załączonym regulaminie. Serdecznie zapraszamy!

Antologia - Testament poległych 2023

Regulamin i kalendarium konkursu

Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna RODO

Zgoda nauczyciela

Zgoda na wykorzystanie wizerunku niepełnoletniego ucznia

Zgoda na wykorzystanie wizerunku pełnoletniego uczestnika

 

Aktualności

Serdecznie zapraszamy na zebrania z rodzicami, które odbędą się 13 września 2023 r. (środa)
według następującego harmonogramu:
godz. 17.00 – klasy pierwsze - spotkanie z dyrekcją; następnie zebrania z wychowawcami w klasach;
godz. 18.00 – klasy czwarte – spotkanie z dyrekcją; następnie zebrania z wychowawcami w klasach;
godz. 17.30 – klasy drugie (zebrania w klasach)
godz. 17.30 – klasy trzecie ( zebrania w klasach)
godz. 19.00 – zebranie Rady Rodziców (sala 23)

Aktualności

profesor Anna Walenta na tle górskich szczytów

23 sierpnia 2023 roku odeszła do Pana Profesor Anna Walenta, która była nauczycielką fizyki i wychowawczynią, a także wicedyrektorem naszej szkoły. Pracowała  w latach 1966-1999. Była człowiekiem i nauczycielem wyjątkowym. Jej miłością była młodzież, fizyka i góry, a wyróżniającą cechą charakteru - prawość. Klasy wychowawcze zabierała w Tatry i pokazywała ich piękno. Było tak aż do stanu wojennego. Pani Profesor była aktywnym członkiem NSZZ „Solidarność” i po jej delegalizacji przeszła do struktur nielegalnych, w których kontynuowała działalność. Na znak oporu wobec władz PRL (podobnie jak inni odważni) nosiła wpięty w bluzkę maleńki opornik elektryczny. Wtedy klas wychowawczych dostać już nie mogła jako osoba „nieprawomyślna”. W latach dziewięćdziesiątych tworzyła wraz z zespołem koncepcję naszej szkoły jako szkoły autorskiej oraz koncepcję programu autorskiego fizyki. Lata 1992-1999 to czas pełnienia funkcji zastępcy dyrektora do spraw przekształceń programowych. „Dziewiętnastka” uzyskała status szkoły autorskiej i w tym czasie plasowała się w dziesiątce najlepszych warszawskich liceów. W tym czasie Pani Anna Walenta współtworzyła również podręczniki do nauki fizyki w liceum.

 W roku 1992 otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej, a wcześniej, w roku 1981, Nagrodę Kuratora Oświaty i Wychowania.

Będąc już na emeryturze utrzymywała kontakty zarówno z nauczycielami naszej szkoły organizując obiady ze  śpiewaniem kolęd, jak i swoimi wychowankami.

Ania była mi bardzo bliska. Przyjaźniłyśmy się od pięćdziesięciu lat. Wrosła w moje życie i życie mojej rodziny. O sprawach wielkich i małych przegadałyśmy wiele godzin, bo z Anią się „gadało”.   „Przyjdź, pogadamy, to mi wszystko opowiesz” - to takie typowe zaproszenie Ani.  Korzystałam z tych zaproszeń i do Radości, i do Falenicy, i do Zakopanego. Była w Ani ogromna spójność tego, co robiła z tym, co mówiła i w co wierzyła. A wierzyła przede wszystkim Panu Bogu. Dawało to realną i prawdziwą oceną sytuacji i ludzi z jednej strony, a z drugiej ocenę własnych działań…. zwykle bardziej krytyczną.

Dziękuję za to, że mogłam żyć w cieple Jej przyjaźni.

 

                                                                                    Anna Kaczorowska

Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 sierpnia 2023 r.
zmarła Pani Profesor Anna Walenta,

wieloletnia nauczycielka fizyki i wicedyrektorka XIX LO im. Powstańców Warszawy.

Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 1 września o godzinie 11.00 w kosciele p.w. św. Boromeusza na warszawskich Powązkach. Po niej kondukt żałobny przejdzie na cmentarz.

Aktualności

Istotne są daty, ważne rocznice. Wśród nich jest dla naszego Liceum szczególna - 1 sierpnia. Powołanie do życia naszej Szkoły zawdzięczamy właśnie Bohaterom 63 heroicznych dni. Składamy hołd naszym Patronom dedykując Im spektakl pt. "I o kim pamiętać, i komu pieśń?" przygotowany przez Trupę Teatralną Meandry.