Aktualności

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 sierpnia 2023 r.
zmarła Pani Profesor Anna Walenta,

wieloletnia nauczycielka fizyki i wicedyrektorka XIX LO im. Powstańców Warszawy.

Msza pogrzebowa odbędzie się w piątek 1 września o godzinie 11.00 w kosciele p.w. św. Boromeusza na warszawskich Powązkach. Po niej kondukt żałobny przejdzie na cmentarz.

Aktualności

Istotne są daty, ważne rocznice. Wśród nich jest dla naszego Liceum szczególna - 1 sierpnia. Powołanie do życia naszej Szkoły zawdzięczamy właśnie Bohaterom 63 heroicznych dni. Składamy hołd naszym Patronom dedykując Im spektakl pt. "I o kim pamiętać, i komu pieśń?" przygotowany przez Trupę Teatralną Meandry.

Aktualności

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej należy składać wyłącznie osobiście Komisji Rekrutacyjnej XIX LO im. Powstańców Warszawy do dnia 2.08.2023 w godzinach 8:00-15:00. 

Biorąc udział w rekrutacji uzupełniającej do kilku oddziałów należy wypełnić oddzielnie wniosek do każdego oddziału. W przypadku kandydatów, dla których nie byliśmy szkołą pierwszego wyboru, prosimy o dołączenie poświadczonej kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Wniosek do pobrania

Aktualności

W dniu 21 lipca (piątek) do godziny 12:00 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Informacja o zakwalifikowaniu będzie też widoczna w systemie rekrutacyjnym po zalogowaniu na konto kandydata, co oznacza, że nie trzeba przyjeżdżać do szkoły.

W dniach 21-26 lipca w godzinach 8.00 - 15.00 komisja rekrutacyjna będzie przyjmowała od kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia:

- oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

- oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

- kwestionariusz osobowy podpisany przez opiekuna prawnego

- kartę zdrowia

- 2 podpisane z tyłu zdjęcia legitymacyjne

Złożenie tych dokumentów w terminie stanowi potwierdzenie woli przyjęcia do XIX LO im. Powstańców Warszawy.

Niezłożenie dokumentów we wskazanym terminie eliminuje kandydata z list przyjętych.

W dniu 27 lipca do godziny 14:00 szkolna komisja rekrutacyjna podaje do wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Kandydaci zakwalifikowani, którzy są zainteresowani mLegitymacją proszeni są dodatkowo o przesłanie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zdjęcia legitymacyjnego o rozmiarach 35x45mm, rozdzielczości 600dpi i wielkości do 5MB. W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko oraz klasę.

Aktualności

Egzaminy poprawkowe odbędą się według następującego harmonogramu:
28 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) godz. 8.00 - egzamin z matematyki;
29 sierpnia 2023 r. (wtorek) godz. 8.00 - egzamin z fizyki, języka angielskiego i języka niemieckiego.
 
Aktualności

W dniach 23.06 - 12.07.2023 w godzinach 8:00 - 15:00 Komisja Rekrutacyjna przyjmuje kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopie zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Kopie muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły podstawowej, którą kandydat ukończył.

Prosimy o dostarczanie kompletu dokumentów.

 W celu wprowadzenia zmian we wniosku należy udać się do szkoły pierwszego wyboru z jednym z rodziców/opiekunów prawnych i złożyć pisemną prośbę o anulowanie złożonego wniosku, a następnie wprowadzić do systemu nowe informacje, wydrukować i podpisać nowy wniosek oraz złożyć go osobiście lub elektronicznie wraz z wymaganymi dokumentami w nowej szkole pierwszego wyboru.