Aktualności

W związku z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 2018/2019 przypominamy o możliwości składania wniosków dotyczących stypendiów szkolnych dla dzieci potrzebujących pomocy socjalnej. Zainteresowane osoby mogą składać wnioski do szkoły w terminie do 17 września 2018 roku.

 

Aktualne wzory wniosków zostały umieszone na stronie serwisu Biura Edukacji pod adresem:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/6243-wnioski-o-przyznanie-stypendium-szkolnego-i

Aktualności

Szanowni Państwo,

zapraszamy na spotkanie rodziców z dyrekcją w dniu 19.09.2018. Spotkania odbędą się na sali gimnastycznej. Harmonogram poniżej:

17.00 - rodzice uczniów klas trzecich

17.30 - rodzice uczniów klas pierwszych

18.30 - rodzice uczniów klas drugich

Aktualności

Zapraszamy Państwa do podpisywania umów z organizatorem wyjazdu integracyjnego do Rajgrodu w siedzibie szkoły według następującego harmonogramu:

piątek 31 sierpnia:

w godz. 16.00 - 17.00 rodzice uczniów klasy 1a

w godz. 17.00 – 18.00 rodzice uczniów klasy 1b

w godz. 18.00 – 19.00 rodzice uczniów klasy 1c

poniedziałek 3 września:

w godz. 16.00 - 17.00 rodzice uczniów klasy 1d

w godz. 17.00 - 18.00 rodzice uczniów klasy 1e

w godz. 18.00 - 19.00 rodzice uczniów, którzy nie podpisali jeszcze umowy.

W przypadku braku możliwości podpisania umowy w wyżej podanych terminach prosimy o indywidualny kontakt z organizatorem – firmą EMPI

Istnieje możliwość opłacenia wyjazdu podczas podpisywania umowy.

Warunkiem uczestnictwa dziecka w wyjeździe jest podpisanie umowy!!!

Aktualności

Dzisiaj dobiega końca moja praca na stanowisku dyrektora XIX Liceum Ogólnokształcącego im, Powstańców Warszawy. Było dla mnie wielkim honorem pełnienie funkcji dyrektora szkoły o tak chlubnych tradycjach i bogatym dorobku.

Pragnę podziękować wszystkim osobom związanym ze szkołą, z którymi dane mi było współpracować. Dziękuję Paniom Dyrektorkom, pod których kierownictwem pracowałam i uczyłam się “dyrektorowania” oraz Państwu Wicedyrektorom, dzięki którym udawało mi się pełnić moje obowiązki. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy w ciągu minionych 13 “szkolnych” lat pracowali w naszym liceum. Sukcesy szkoły w tym okresie są Państwa dziełem, a ja mogłam być dumna z efektu końcowego. Niektórzy z Państwa mogli szczycić się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych, olimpijczykami i laureatami konkursów czy zwycięzcami zawodów, ale szkoła nie mogłaby także funkcjonować bez mozolnej pracy nauczycieli przedmiotów niematuralnych, bibliotekarzy, pedagoga, psychologa, która składa się na solidny całokształt. Powodem, dla którego corocznie wybierają nas bardzo zdolni uczniowie jest suma działań wszystkich pracowników szkoły, w istotnym wymiarze profesjonalizm i życzliwość Pracowników Administracji i Obsługi, którym wyrażam serdeczne podziękowanie. Dziękuję wszystkim uczniom, którzy w ciągu tych trzynastu lat uczyli się w naszym liceum i tworzyli niepowtarzalny klimat . Uczenie innych jest zaszczytem, a uczenie chętnych przyjemnością, której codziennie doświadczałam. Wyrażam wdzięczność Rodzicom, którzy z wielkim zaangażowaniem wspierali szkolne przedsięwzięcia.

Dziękuję wszystkim Państwu za dobrą współpracę, życzliwość i niejednokrotnie okazywaną wyrozumiałość.

Nie byłoby szkoły bez Powstańców Warszawy - jej twórców, uczniów i przyjaciół. Państwa obecność w szkole była bezcenną wartością, za którą serdecznie dziękuję,

Dziękuję Władzom, w szczególności władzom Dzielnicy Praga-Południe, za konstruktywne współdziałanie i troskę o szkołę. Dziękuję zaprzyjaźnionym szkołom oraz współpracującym z naszym liceum osobom, instytucjom i organizacjom.

Żegnając się, życzę Państwu pomyślności osobistej i zawodowej, a szkole, którą tworzą ciągle nowi ludzie, dynamicznego rozwoju i sprostania wyzwaniom zmieniającego się świata. Panu Dyrektorowi życzę przyjemności i satysfakcji z pracy w XIX Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Warszawy, których ja doświadczałam.

Cytując Bułata Okudżawę dopowiem: A przecież mi żal…

Anna Piekarska

27 lipca 2018 r.

 

Aktualności

Szanowni Państwo,

w dniach od 13.07 do 16.07. 2018 r. w godzinach od 8.00 do 15.30

przyjmowane będą wnioski o przyjęcie do szkoły w ramach rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2018/19.

W dniu 29.08.2018 roku o godz. 12.00 zostanie ogłoszona lista kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia.

Do podania należy dołączyć kopię świadectwa oraz kopię wyników egzaminu gimnazjalnego.

Podanie należy złożyć oddzielnie do każdej z klas.

Podanie można pobrać ze strony szkoły lub wypełnić na miejscu.

Aktualności

Szanowni Państwo,

od 6 lipca od godz. 12.00

do 12 lipca do godz. 10.00

Kandydaci, którzy zostali zakwalifikowani do XIX LO im. Powstańców Warszawy składają:

  • oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

  • oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

  • oświadczenie woli podjęcia nauki w XIX LO (druk szkolny),

  • deklarację wyboru drugiego języka obcego (druk szkolny),

  • kwestionariusz osobowy (druk szkolny),

  • kartę zdrowia,

  • 2 podpisane fotografie.

dokumenty przyjmowane będą w dni powszednie w godz. 8.00 – 15.30

12 lipca w godz. 8.00-10.00

 

12 lipca do godz. 16.00 Komisja Rekrutacyjna ogłosi listy kandydatów przyjętych do XIX LO im. Powstańców Warszawy w Warszawie

 

Wzory wymaganych dokumentów znajdują się w zakładce pliki do pobrania!

 

Aktualności

Szanowni Państwo, od dnia 1 lipca 2018 roku, można składać drogą elektroniczną wnioski na otrzymanie świadczenia „Dobry start 300+”.

Zachęcamy do korzystania z tej drogi przy ubieganiu się o świadczenie w programie „Dobry start 300+”. W ten sposób unikniecie Państwo długich kolejek i przyspieszycie proces wydania oczekiwanej przez Was decyzji. Wniosek drogą elektroniczną można złożyć za pośrednictwem:

Wnioski złożone elektronicznie w lipcu, będą rozpatrywane w pierwszej kolejności.
Wnioski na świadczenie „Dobry start 300+”, w formie papierowej będą przyjmowane w Urzędzie Dzielnicy dopiero od dnia 1 sierpnia 2018 roku.

Aktualności

W tym roku już po raz 14. warszawscy uczniowie i studenci mogą ubiegać się o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Ten największy samorządowy program stypendialny w Polsce skierowany jest do uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych oraz studentów uczących się w Warszawie.

O stypendium mogą aplikować uczniowie i studenci warszawskich szkół, jeśli:

- dobrze się uczą (średnia ocen nie mniejsza niż 4,0 - uczniowie szkół i 3,5 - studenci),

- osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,

- miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1300 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Kandydat, który chce otrzymać stypendium, musi wypełnić wniosek dostępny na stronie formularze.centrumjp2.pl od 22 czerwca 2018 r. Wydrukowany i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć osobiście lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty w Centrum Myśli Jana Pawła II, przy ul. Foksal 11.

Termin składania wniosków dla uczniów mija 31 lipca, a dla studentów 10 października 2018 r.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Kontakt w sprawie stypendiów: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.