Aktualności

Informacja Rady Rodziców dot. składek

Drodzy Rodzice,

Jak co roku zwracamy się do Was z ogromną prośbą o wsparcie i wpłaty składek na Radę Rodziców.  Rada Rodziców XIX L.O. służy pomocą Dyrekcji szkoły oraz wszystkim rodzicom i uczniom tej szkoły zarówno w kwestii organizacji inicjatyw jak i wymiernym dofinansowaniem wielu projektów, przedsięwzięć i nagród, które nie mogłyby być zrealizowane bez Waszych wpłat.

W tym roku prosimy o wpłaty:

  • 300 zł na Radę Rodziców – składka roczna, jednorazowa, lub w ratach

I dodatkowo

  • 50 zł na fundusz poligraficzno – biblioteczny: co to znaczy? Mamy w szkole w tym roku 680 uczniów. Dla tych uczniów nauczyciele przygotowują dodatkowe materiały xero i rozdają gotowe karty pracy. Z tego budżetu dokupywane są również lektury do biblioteki szkolnej.

Wpłaty prosimy dokonywać na konto RR – link na stronie www szkoły w zakładce „Rada Rodziców” oraz tu: https://lo19.pl/rada-rodzicow

WAŻNE: poniżej przedstawiamy krótkie zestawienie, jak wpłacone przez Was składki pracują dla Waszych dzieci 😊. Z tych pieniędzy w ubiegłym roku sfinansowaliśmy:

Zajęcia dodatkowe oraz koła przedmiotowe  (np. fizyczne, historyczne oraz językowe)

 Dofinansowanie wycieczek dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej (żeby nie czuli się wykluczeni)

Nagrody dla uczniów  (na koniec roku, absolwentów, dzień sportu)

 Poprawa warunków bytowych młodzieży w szkole – „IKEA strefa relaksu” na 2 piętrze - dla tych co nie widzieli – poglądowe zdjęcie jak to wygląda 😊

Warsztaty psychologiczne

Imprezy kulturalne i sportowe w szkole (np. święto szkoły, dzień sportu, dzień otwarty)

 Wolontariat szkolny: serca na zbieranie nakrętek, kiermasz świąteczny, pomoc schroniskom dla zwierząt.

 SKS- dodatkowy sprzęt sportowy - bo jak pewnie wiecie, młodzież z naszego liceum na wybitne osiągnięcia sportowe 😊 szacun!

Te wszystkie inicjatywy są współfinasowane lub w pełni finansowane z budżetu Rady Rodziców – a to bez Waszych składek się nie wydarzy. W tym roku planujemy wydatki w tych samych obszarach, jak w ubiegłym roku.

Dlatego liczymy na Wasze wpłaty. Jeśli ktoś nie może wpłacić pełnej składki- może wpłacić jej część -liczy się każda kwota!  Im szybciej te składki będą wpłacone, tym szybciej będziemy wiedzieć jakim budżetem dysponujemy na kolejny rok działań i dofinasowań uczniów oraz szkoły – robimy to dla naszych dzieci 😊

Z pozdrowieniami

Rada Rodziców XIX L.O.