Aktualności

Wykład dr Dzięgielewskiego o synchrotronach

slajd tytułowy prezentacji

W dniu 31.01.2023 roku klasa 2D gościła na lekcji fizyki  Dr.inż. Przemysława Dzięgielewskiego z Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Tematem spotkania był wykład Doktora Dzięgielewskiego o najnowszych narzędziach badawczych współczesnej fizyki- akceleratorach cząstek, w szczególności o synchrotronach, które są źródłem promieniowania rentgenowskiego. Była to bardzo ciekawa część wkładu, ale nie mniej ciekawe było poznanie kariery naukowej naszego Gościa, jego zainteresowań naukowych oraz osiągnięć. Doktor P. Dzięgielewski pokazał, jak bardzo międzynarodowe są obecnie badania w każdej dziedzinie fizyki na przykładzie grup badawczych, których jest członkiem. Spotkanie z pracownikiem naukowych Politechniki rozpoczęło systematyczną  współpracę naszej Szkoły z tą uczelnią.