Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca - informacje

Wnioski w rekrutacji uzupełniającej należy składać wyłącznie osobiście Komisji Rekrutacyjnej XIX LO im. Powstańców Warszawy w dniach 1-3.08.2022 w godzinach 8:00-15:00. 

Biorąc udział w rekrutacji uzupełniającej do kilku oddziałów (np. mat-fiz-ang-niemiecki i mat-fiz-ang-francuski) należy wypełnić oddzielnie wniosek do każdego oddziału.

Wniosek do pobrania