Aktualności

Informacja dla osób ponownie przystępujących do egzaminu maturalnego

Szanowni Państwo,

Listy zdających w poszczególnych salach będą wywieszone w dniu egzaminu przy wejściu do szkoły oraz na salach egzaminacyjnych. Informację o sali, w której piszecie egzamin matruralny możecie uzyskać wcześniej dzwoniąc do sekretariatu