Aktualności

Odbiór świadectw dojrzałości

Szanowni Państwo!

Zapraszamy po odbiór świadectw dojrzałości w poniedziałek 05.07.2021 roku według następującego harmonogramu:

godz. 9.00 - absolwenci kl. 3a i absolwenci z ubiegłych lat

godz. 10.00 - absolwenci kl. 3b

godz. 11.00 - absolwenci kl. 3c

godz. 12.00 - absolwenci kl. 3d

godz. 13.00 - absolwenci kl. 3e

Świadectwa mogą również odebrać osoby, które zostały do tego upoważnione na piśmie.

Osoby odbierające świadectwa dojrzałości zobowiązane są do:

· zachowania bezpiecznej odległości,

· dezynfekcji rąk po wejściu na teren szkoły,

· założenia maseczki lub przyłbicy zakrywającej nos i usta,

· podpisania potwierdzenia odbioru świadectwa własnym długopisem.

Prosimy o przyniesienie ze sobą kluczyków do szafek i zaległych książek z biblioteki szkolnej.

Wydawanie świadectw będzie odbywało się w sali gimnastycznej.

Rozliczenie kluczyków odbywać się będzie u pań woźnych przy wejściu do szkoły.

W sekretariacie szkoły będą wydawane pozostałe dokumenty (świadectwa ukończenia gimnazjum, wyniki egzaminu gimnazjalnego, karty zdrowia) osobom, które wcześniej ich nie odebrały.