Aktualności

Organizacja nauki hybrydowej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że od przyszłego tygodnia nastąpi powrót do nauki w formie hybrydowej według następującego harmonogramu:

od 17 do 21 maja w formie stacjonarnej (w szkole) będą się uczyły klasy 1A, 1B, 1C, 1D oraz klasy 2Ag, 2Bg, pozostałe klasy będą miały lekcje w formie zdalnej.

od 24 do 28 maja w formie stacjonarnej (w szkole) będą się uczyły klasy 2Cg, 2Dg oraz 2Asp, 2Bsp, 2Csp, 2Dsp, 2Esp, pozostałe klasy będą miały lekcje w formie zdalnej.

Od 31 maja wszystkie klasy wracają do nauki w formie stacjonarnej.

Na terenie szkoły będą obowiązywały wytyczne sanitarne MEiN, MZ i GiS!

Mariusz Łagocki