Aktualności

Zebranie z rodzicami

Szanowni Państwo,

zapraszamy na zebranie z rodzicami 9 grudnia o godzinie 18.00 związane z wystawieniem propozycji ocen śródrocznych. Spotkanie odbędzie się w aplikacji Teams. Prosimy zalogować się z kont swoich dzieci, w ten sposób będziecie Państwo mogli zarówno uczestniczyć w zebraniach klasowych jak i połączyć się z poszczególnymi nauczycielami w razie takiej konieczności.