Aktualności

Harmonogram wejść na maturę

Absolwentów z lat poprzednich prosimy o stawienie się na godzinę przed egzaminem oraz o nie przynoszenie ze sobą urządzeń telekomunikacyjnych.

Harmonogram wejść na maturę dla zdających