Aktualności

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć edukacyjnych w czerwcu są:

8, 9, 10 czerwca (egzaminy maturalne) oraz 12 czerwca 2020 r.