Aktualności

Pożegnanie klas III od Zarządu Samorządu Uczniowskiego

Drodzy Maturzyści, Dorośli Ludzie!

Szkoła będzie bez Was pusta. Nie tylko wypełnialiście korytarze naszego liceum, ale także serca ludzi, z którymi przebywaliście. Jest nam bardzo ciężko żegnać Was w taki sposób. Opuszczając szkołę w marcu, nie sądziliśmy, że widzimy Wasze twarze, być może, po raz ostatni. Byliście światłem i przykładem dla młodszych uczniów. Nie tylko pomagaliście nam w zdobywaniu wiedzy naukowej, ale również uczyliście nas jak postępować w życiu. Czasem, trzeba przyznać, czerpaliśmy wiedzę z waszych błędów, jednak teraz, nawet za tymi błędami będziemy tęsknić. Przekazujecie pałeczkę klasom drugim, od teraz ciążyć na nich będzie wielka odpowiedzialność bycia najstarszym. Wy poradziliście sobie świetnie i jesteśmy pewni, że uczniowie Dziewiętnastki przez lata wspominać będą rocznik, który zakończył edukację w dobie kwarantanny. Można powiedzieć, że jesteście bohaterami, ponieważ na ścieżce swojej edukacji spotkaliście wiele trudności takich jak strajk czy epidemia. Możecie być z siebie dumni, tak jak cała społeczność szkolna jest dumna z Was. W imieniu całej społeczności uczniowskiej, chcemy Wam bardzo podziękować za dawanie nam wszystkim dobrego przykładu, za niesienie pomocy, ale także za Wasz entuzjazm oraz uśmiech, którym rozjaśnialiście szkolne korytarze. Życzymy Wam, żeby te wszystkie cechy nigdy Was nie opuściły, żebyście zawsze szli przez życie z takim młodzieńczym zapałem, jako towarzyszy Wam dzisiaj. Podążajcie za marzeniami, realizujcie swoje plany i odnoście sukcesy na ścieżce dorosłości. Mamy nadzieję, że w waszej pamięci na długo pozostaną wspomnienia wspólnych lat w Dziewiętnastce.

Obyście, tak, jak my wspominali nas z radością i wzruszeniem.