Aktualności

Ograniczenie funkcjonowania szkoły

W czasie ograniczenia funkcjonowania Szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania Szkoły są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Wszelkie informacje przekazujemy za pośrednictwem dziennika elektronicznego i strony internetowej.