Aktualności

Odbiór wyników egzaminu maturalnego

Zapraszamy po odbiór świadectw maturalnych w czwartek, 4.07, o godzinie 12.00 w sali gimnastycznej.

 Świadectwa można odebrać osobiście lub upoważnić notarialnie do tego inną osobę.