Aktualności

Zmiana wyboru szkół lub oddziałów - zmiana terminu

Zarządzeniem nr 46 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych na rok szkolny 2019/2020 został przedłużony termin na dokonanie zmiany wyboru szkół/oddziałów - do 24 czerwca do godz. 16.00.

21 czerwca będzie można anulować lub złożyć poprawiony wniosek w godzinach 9.00-15.00

24 czerwca będzie można anulować lub złożyć poprawiony wniosek w godzinach 9.00-16.00