Aktualności

Pożegnanie

Dzisiaj dobiega końca moja praca na stanowisku dyrektora XIX Liceum Ogólnokształcącego im, Powstańców Warszawy. Było dla mnie wielkim honorem pełnienie funkcji dyrektora szkoły o tak chlubnych tradycjach i bogatym dorobku.

Pragnę podziękować wszystkim osobom związanym ze szkołą, z którymi dane mi było współpracować. Dziękuję Paniom Dyrektorkom, pod których kierownictwem pracowałam i uczyłam się “dyrektorowania” oraz Państwu Wicedyrektorom, dzięki którym udawało mi się pełnić moje obowiązki. Dziękuję wszystkim nauczycielom, którzy w ciągu minionych 13 “szkolnych” lat pracowali w naszym liceum. Sukcesy szkoły w tym okresie są Państwa dziełem, a ja mogłam być dumna z efektu końcowego. Niektórzy z Państwa mogli szczycić się wysokimi wynikami egzaminów maturalnych, olimpijczykami i laureatami konkursów czy zwycięzcami zawodów, ale szkoła nie mogłaby także funkcjonować bez mozolnej pracy nauczycieli przedmiotów niematuralnych, bibliotekarzy, pedagoga, psychologa, która składa się na solidny całokształt. Powodem, dla którego corocznie wybierają nas bardzo zdolni uczniowie jest suma działań wszystkich pracowników szkoły, w istotnym wymiarze profesjonalizm i życzliwość Pracowników Administracji i Obsługi, którym wyrażam serdeczne podziękowanie. Dziękuję wszystkim uczniom, którzy w ciągu tych trzynastu lat uczyli się w naszym liceum i tworzyli niepowtarzalny klimat . Uczenie innych jest zaszczytem, a uczenie chętnych przyjemnością, której codziennie doświadczałam. Wyrażam wdzięczność Rodzicom, którzy z wielkim zaangażowaniem wspierali szkolne przedsięwzięcia.

Dziękuję wszystkim Państwu za dobrą współpracę, życzliwość i niejednokrotnie okazywaną wyrozumiałość.

Nie byłoby szkoły bez Powstańców Warszawy - jej twórców, uczniów i przyjaciół. Państwa obecność w szkole była bezcenną wartością, za którą serdecznie dziękuję,

Dziękuję Władzom, w szczególności władzom Dzielnicy Praga-Południe, za konstruktywne współdziałanie i troskę o szkołę. Dziękuję zaprzyjaźnionym szkołom oraz współpracującym z naszym liceum osobom, instytucjom i organizacjom.

Żegnając się, życzę Państwu pomyślności osobistej i zawodowej, a szkole, którą tworzą ciągle nowi ludzie, dynamicznego rozwoju i sprostania wyzwaniom zmieniającego się świata. Panu Dyrektorowi życzę przyjemności i satysfakcji z pracy w XIX Liceum Ogólnokształcącym im. Powstańców Warszawy, których ja doświadczałam.

Cytując Bułata Okudżawę dopowiem: A przecież mi żal…

Anna Piekarska

27 lipca 2018 r.