2E podczas gry terenowej "Śladami Marii-Skłodowskiej Curie"