Rekrutacja

Oferta edukacyjna na rok 2019/2020

 

Po gimnazjum 

Po szkole podstawowej 

IA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA 

Przedmioty rozszerzone: 

Biologia 

Chemia 

Matematyka 

Przedmioty punktowane: 

Język polski 

Matematyka 

Biologia 

Chemia 

1a matematyczno - przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone: 

Biologia 

Chemia 

Matematyka 

Przedmioty punktowane: 

Język polski 

Matematyka 

Biologia 

Chemia 

IB HISTORYCZNO - PRAWNA

Przedmioty rozszerzone: 

Język polski 

Historia 

WOS 

Przedmioty punktowane: 

Język polski 

Matematyka 

Historia 

WOS 

1b historyczno - prawna

Przedmioty rozszerzone: 

Język polski 

Historia 

WOS 

Przedmioty punktowane: 

Język polski 

Matematyka 

Historia 

WOS 

IC MATEMATYCZNO - GEOGRAFICZNA

Przedmioty rozszerzone: 

Matematyka 

Geografia 

Język angielski 

Przedmioty punktowane: 

Język polski 

Matematyka 

Geografia 

WOS 

1c matematyczno - geograficzna

Przedmioty rozszerzone: 

Matematyka 

Geografia 

Język angielski 

Przedmioty punktowane: 

Język polski 

Matematyka 

Geografia 

WOS 

ID MATEMATYCZNO - FIZYCZNA

Przedmioty rozszerzone: 

Matematyka 

Fizyka 

Język angielski 

Przedmioty punktowane: 

Język polski 

Matematyka 

Fizyka 

Chemia  

1d matematyczno - fizyczna

Przedmioty rozszerzone: 

Matematyka 

Fizyka 

Język angielski 

Przedmioty punktowane: 

Język polski 

Matematyka 

Fizyka 

Chemia  

 

1e przyrodnicza

Przedmioty rozszerzone: 

Biologia 

Chemia 

Język angielski 

Przedmioty punktowane: 

Język polski 

Matematyka 

Biologia 

Chemia