Organizacja roku szkolnego

DataWydarzenieKlasa odpowiedzialna
1.09.2016 godz. 9.00 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego IIId
6–9.09.2016 Wyjazd integracyjny klas pierwszych do Rajgrodu  
14.09.2016 Zebrania rodziców Ic
godz. 17.00 Klasy pierwsze spotkanie z dyrekcją  
godz. 17.30 Klasy trzecie spotkanie z dyrekcją  
godz. 18.00 Klasy drugie spotkanie z dyrekcją  
29.09.2016 Ostateczny termin składania wstępnych deklaracji maturalnych  
3.10.2016 Konkurs dla klas pierwszych Powstanie Warszawskie IIb
14.10.2016 Świętowanie Dnia Edukacji Narodowej; Występ trupy teatralnej Meandry IIIb
2.11.2016 Zebranie RP 15:30, zebrania z rodzicami 17.30  
18.11.2016 Święto Szkoły IIf — część oficjalna
IIe — część rozrywkowa
23.11.2016 Zebranie RP 15:30  
14.12.2016 Zebranie RP 15:30, zebrania z rodzicami 17:30 - informacja o proponowanych ocenach semestralnych  
22.12.2016 Uroczystość wigilijna (11.00- szkolna, 12.00- klasowa, 13.00-nauczycielska) Jasełka przygotowują nauczyciele religii. Ib
23–31.12.2016 Zimowa przerwa świąteczna  
13.01.2017 Ostateczny termin wystawiania ocen za semestr I  
16.01.2017 Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja  
17.01.2017 Zebranie rady pedagogicznej - przyjęcie klasyfikacji  
18.01.2017 Zebranie z rodzicami 17:30 - informacja o ocenach  
4.02.2017 Studniówka  
6.02.2017 Ostateczny termin składania deklaracji maturalnych  
13.02–26.02.2017 Ferie zimowe  
15.03.2017 Zebranie RP 15:30, zebrania z rodzicami 17.30  
03.2017 Targi edukacyjne If
29.03.2017 Spotkanie dla kandydatów Ic
5.04.2017 Zebranie z rodzicami 17:30 - informacja o proponowanych ocenach rocznych trzecioklasistów IIIe
13.04 - 18.04.2017 Wiosenna przerwa świąteczna  
21.04.2017 Ostateczny termin wystawiania ocen w klasach trzecich  
24.04.2017 Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja  
25.04.2017 Dzień Sportu, Turniej Strongman
Zebranie rady pedagogicznej - przyjęcie klasyfikacji.
Szkolenie w zakresie procedur maturalnych
IIIf
27.04.2017 Pożegnanie trzecioklasistów przez młodszych kolegów.
Szkolenie abiturientów w zakresie procedur maturalnych
IId
28.04.2017 Uroczyste pożegnanie trzecioklasistów IIa
4–26.05.2017 Egzaminy maturalne Id
7.06.2017 Zebranie z rodzicami 17:30 - informacja o ocenach końcoworocznych Ie
13.06.2017 Wyścig ósemek wioślarskich IIc
16.06.2017 Ostateczny termin wystawiania ocen  
19.06.2017 Zebranie rady pedagogicznej - klasyfikacja  
20.06.2017 Zebranie rady pedagogicznej - przyjęcie klasyfikacji, podsumowanie roku szkolnego  
21–22.06.2017 Wycieczki dydaktyczne  
23.06.2017 Uroczyste zakończenie zajęć Ia