Nauczyciele

Dyrekcja

Anna Piekarska — dyrektor szkoły
Mariusz Łagocki — wicedyrektor szkoły

Zespół polonistyczny

Monika Bąk
Jacek Chmielewski (JP, WOK)
Małgorzata Dmochowska
Małgorzata Kmiecińska
Izabela Michalak
Magdalena Niewiadomska (JŁ, WOK)
Joanna Wojtulewicz

Zespół historyków

Michał Mazański
Justyna Pełka
Anna Piekarska

Zespół nauczycieli matematyki i informatyki

Tadeusz Barciński 
Wojciech Dąbrowski
Elżbieta Findeisen 
Danuta Kostrzewa (IT)
Danuta Orłowska
Agnieszka Parzóch

Zespół nauczycieli języków obcych

Karolina Anszczak (JA)
Ewa Bartołd–Pieniążek (JN)
Anna Dębała–Graslin (JN)
Michał Janowski (JA)
Iwona Kliber (JA)
Joanna Kołacka (JA)
Hanna Piaskowska (JR)
Joanna Perkowska–Whiley (JA)
Anna Wawrzyniak (JF)
Dorota Waś (JN)
Karolina Wilk–Lachowska (JR, PP)
Sonia Zbraniborska (JA)
Marek Zygmunciak (JA)

Zespół nauczycieli fizyki

Anna Kaczorowska
Maria Łysik
Marek Zaczek

Zespół przyrodniczy

Daniela Dębska (B, WDŻ)
Renata Kubicka (PO)
Edyta Smusz (B)
Elżbieta Szabelska (CH)
Karolina Wilk–Lachowska(PP, JR)
Izabela Wiśniowska (B)
Katarzyna Wolska (G)

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego

Mariusz Łagocki
Katarzyna Miazga
Marcin Płomiński
Wojciech Rejmer

Zespół biblioteczny

Magdalena Ciechomska
Izabela Wieraszka

Zespół nauczycieli religii/etyki

ks. Tomasz Kalinowski (R)
Maciej Wójcik (E)
Paweł Zieliński (R)

Gabinet psychologiczno - pedagogiczny

Renata Karwat — psycholog
Michał Kieller — pedagog