Wycieczki

Klasa I d na lekcji w Muzeum Narodowym

1dmuzeumnaroodowe

We wtorek 2 stycznia 2018 klasa 1D, by dowiedzieć się więcej o nawiązaniach do Biblii w tekstach kultury, udała się do Muzeum Narodowego i uczestniczyła w lekcji pt. „Biblia w obrazach”. Święta Księga chrześcijan była i jest inspiracją dla wielu artystów. W dziełach przedstawiających sceny biblijne dopatrujemy się różnych symboli. Każdy element jest przemyślany i ma znaczenie.

 Podczas lekcji przyjrzeliśmy się dokładniej przede wszystkim: Retabulum Grudziądzkiemu, Poliptykowi z Pruszcza Gdańskiego, obrazom: Sen Jakuba, Pokłon Pasterzy, Chrystus wśród Doktorów, a także współczesnej Kapliczce Bożego Narodzenia. Było to naprawdę przydatne wyjście, dzięki któremu mogliśmy obcować z kulturą biblijną.